Hopp til hovedinnhold

Milliardsatsing på grønn omstilling: 93 prosjekter får støtte

Dame som smilerFoto: Unsplash
Nå er det klart hvilke 93 bedrifter og forskningsinstitutter som får støtte fra Grønn plattform for omstilling i næringslivet. 

– Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge i det grønne skiftet. Derfor er regjeringen opptatt av at bærekraftige prosjekter skal få mulighet til å lykkes. Disse prosjektene har mange spennende løsninger fra ulike næringer som alle viser stor vilje til å bidra i omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

I alt kom det inn over 400 søknader om støtte til forprosjekt på Grønn plattform, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova. 93 av prosjektene får nå midler til å jobbe videre med søknader til hovedutlysningen til våren. De fleste prosjektene får i denne runden 300.000 kroner hver. I hovedutlysningen vil det være mulig å søke om støtte til store prosjekter, dvs 50–150 millioner kroner over tre år.

– Det er tydelig at dette er en veldig populær ordning. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er grønn plattform en viktig satsing for regjeringen. Dette er prosjekter som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, som også kan føre til økt eksport på sikt, sier Nybø.

Stor interesse

Utlysningen om forprosjekter har vært åpen for alle bransjer, og både næringsliv og forskningsinstitutter har vært målgruppen.

– Vi har fått søknader både fra de store, etablerte aktører og næringer, og mange fra nye og fremvoksende områder. Det er gledelig å se bredde i områder, aktører og regioner som ønsker å bidra til grønn omstilling – for det er nettopp dette engasjementet vi trenger for å lykkes, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. Vi har sett en klar grønn, digital profil hos det FoU-aktive næringslivet under pandemien, og i Grønn plattform får bedrifter og forskningsinstitutter en unik mulighet til å koble forskningsinnsats og markedsmuligheter i store samarbeidsprosjekter, fortsetter hun.

Nye løsninger

– Vi ser her at næringslivet vil bidra til å utvikle nye løsninger som kan skape grønne arbeidsplasser og grønne eksportinntekter for Norge. Nær halvparten av de samlede tildelingene fra Innovasjon Norge i 2020 gikk nettopp til prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. Og like viktig som å utvikle er det å bidra til at de nye løsningene tas i bruk og tas ut i verden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Last ned listen med prosjektene (pdf)

Om Grønn plattform

  • Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling.
  • Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.
  • Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva administrerer Grønn plattform, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte. Aktørene samarbeider også med Enova om plattformen.
  • I Grønn plattform er det ønskelig å se hele løpet fra forskning til kommersialisering og markedsintroduksjon i sammenheng, og på tvers av de involverte virkemiddelaktørene. Plattformen bygger på etablerte ordninger med veldefinerte kriterier for støtte.
  • Målgruppen for ordningen er bedrifter og forskningsinstitutter, og et konsortium skal stå bak hvert hovedprosjekt.

Publisert :
Sist oppdatert :