Hopp til hovedinnhold

Møt Innovasjon Norge på Aqua Nor 2021

konferanseområde med standsFoto: Aqua Nor
Bærekraft og smart teknologi er stikkord for temaene som Innovasjon Norge løfter fram når norsk og internasjonal oppdrettsnæring møtes på Aqua Nor i Trondheim i dagene 24.-27. august. I tillegg settes eksportmulighetene for den norske leverandørindustrien i oppdrettsnæringen på dagsordenen.

Aqua Nor i Trondheim er viktig internasjonalt møteplass for aktører innen havbruksnæringen både nasjonalt og internasjonalt. Aqua Nor er i dag også verdens største messe for teknologi til akvakultur.

glad dame med lyst hår© Innovasjon Norge
Sigridur Thormodsdottir

– Bærekraftig matproduksjon er et marked i vekst som også etterspør nye teknologiløsninger. For i likhet med andre næringer er oppdrettsnæringen som helhet både her hjemme og ute på full fart inn i en grønn omstilling. Det betyr både utfordringer og muligheter for næringen. Samtidig betyr
det store eksportmuligheter for teknologi og tjenester innen oppdrett. For norske leverandører av teknologi og utstyr handler det om å gripe mulighetene og å opprettholde konkurranseevnen i et globalt konkurranseutsatt marked, sier spesialrådgiver Sigridur Thormodsdottir, som koordinerer Innovasjon Norges arbeid innenfor marine næringer.

Forskningstorg med aktuelle miniseminar

Sammen med tretten forsknings- og innovasjonsmiljø vil Innovasjon Norge være å treffe på Forskningstorget under årets Aqua Nor. Samlingen på Forskningstorget gir de besøkende en unik anledning til innblikk i noe av det som skjer av forskning og innovasjon innen havbruk. Forskningstorget tilbyr i år fem miniseminar med korte innlegg knyttet til aktuelle tema:

  • Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd (tirsdag 24.8. kl 11:30)
  • Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene (tirsdag 24.8. kl 14:30)
  • Hvordan sikre en frisk og robust fisk? (Onsdag 25.8. kl 11:00)
  • Blir vi kvitt lusa? (onsdag 25.8. kl 14:00)
  • Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses? (torsdag 26.8. kl 11:00)

Seminarene kan følges på stand A-122-137 eller digitalt på Aqua Nors digitale stand

Eksportmuligheter

Onsdag 25. august arrangerer Innovasjon Norge også i samarbeid med Eksportfinansering Norge et eget frokostseminar med tema eksport. Et hovedtema er hvordan Norge ytterligere kan ta ut eksportpotensialet som ligger i norsk teknologi og leverandørindustri til oppdrettsnæringen. Målgruppen er primært aktører som eksporterer eller planlegger satsing på eksport av oppdrettsrettet teknologi og utstyr.
Frokostseminaret arrangeres i møterom K-340 fra 08.30 til 10.00.

Publisert :
Sist oppdatert :