Hopp til hovedinnhold

Nå blir det enklere å finne finansiering til hydrogenprosjekter

LMG Marin designet skip som går på hydrogenFoto: LMG MARIN
LMG Marin har designet skip i nesten 80 år. Her er deres design av et fremtidig RORO-fartøy (Roll-on/Roll-off) som Wilhelmsen planlegger med hydrogendrift.
I dag lanserer regjeringen nettsiden Heilo. Den skal hjelpe hydrogenbedrifter å finne riktig finansiering til sitt prosjekt.  

Heilo er en del av regjeringens nye Veikart for hydrogen, som ble presentert i dag.

- Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. For å gjennomføre planen er det viktig med nullutslippsløsninger som hydrogen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Han mener HEILO-samarbeidet styrker dette arbeidet.

- Regjeringen støtter forskning, utvikling, og markedsintroduksjon av nye hydrogenteknologier og -løsninger. Slik bidrar vi til den nødvendige teknologiutviklingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Økt etterspørsel hos Innovasjon Norge

Som en del av prosjektet har det blitt gjort en kartlegging av finansieringen fra Innovasjon Norge til hydrogenbedrifter. Denne viser en kraftig økende interesse for hydrogen fra 67 millioner i tilskudd i 2019 til 205 millioner kroner i 2020.

- Vi ser nå svært mange lovende hydrogenprosjekter og forventer at interessen vil fortsette å øke i år, når vi har utlysninger som Grønn Plattform og Pilot-E, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Brede støtteordninger for hydrogen

Det norske virkemiddelapparatet har bredt anlagte støtteordninger som kan støtte hydrogenteknologi i alle faser av utviklingsløpet, fram til realisering i markedet.

- Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Hydrogen kan være en viktig energibærer for å kutte utslipp, særlig innenfor transport. Samtidig må både markedet og teknologien utvikles. Derfor retter vi innsatsen mot disse områdene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Enklere å finne rett støtteordning

Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Gassnova og Enova gjør det nå enklere å finne fram til rett støtteordning for hydrogenprosjekter, gjennom HEILO. På nettsiden www.enova.no/heilo har Enova samlet informasjon om virkemiddelapparatets tilbud til hydrogenprosjekter fra forskning til investering, samt kontaktpersoner for hydrogen hos hver av virkemiddelaktørene. Her finner du også en oversikt over porteføljen av hydrogenprosjekter som har fått støtte fra det norske virkemiddelapparatet de siste fem årene. Oversikten viser at innsatsen trappes opp betydelig.


Publisert :
Sist oppdatert :