Hopp til hovedinnhold

Næringslivet enda tydeligere i førersetet på eksportsatsingene

Vindturbiner til havs© Getty Images
Gjennom strategiske satsinger bistår Innovasjon Norge norske bedrifter med å vinne store, internasjonale kontrakter. Her er klyngene og bedriftene som nå blir offisielle partnere i programmet High Potential Opportunities (HPO).

Regjeringen har varslet en betydelig styrking av eksportarbeidet. De har særlig pekt på havvind og grønne, maritime løsninger som strategiske satsinger for Norge.

- Innovasjon Norge er allerede godt i gang med dette arbeidet gjennom en rekke strategiske satstinger og HPO-programmet. Nå setter vi næringslivet enda tydeligere i førersetet, sier Eli Wærum Rognerud, leder for de strategiske satsingene i Innovasjon Norge.

Avtale med leverandører

Som et resultat av en åpen anbudskonkurransen inngår Innovasjon Norge rammeavtaler med ti ulike klynger og industrielle partnere. Partnerne som er valgt skal bidra i programmet med blant annet markedskunnskap, prosjektledelse, rådgivning og mobilisering av bedrifter og nettverk.

HPO er et eksportprogram som strekker seg fire-seks år. Målet er å vinne store internasjonale kontrakter eller markedsandeler (minimum 500 millioner kroner) gjennom målrettet og felles innsats fra næringslivet og virkemiddelapparatet.

Sju prosjekt er alt igangsatt, rettet mot kommersielle muligheter innen blant annet havvind i Europa og USA, grønn maritim sektor i Kina, hydrogen i Tysland, tunneler i Chile, resirkulering og avfallshåndtering i Singapore og forsvars- og sikkerhetsteknologi i USA. Se status for prosjektene og oversikt over prosjektledere.

- Riktig måte å jobbe på

En av vinnerne i anbudskonkurransen er Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC), som blir partner på begge to de havvind-satsingene.

- Vi skal bygge en stor havvindindustri i Norge samtidig som vi hevder oss internasjonalt. Skal norske selskaper bli valgt der ute, må alle aktørene jobbe sammen og satse langsiktig. HPO-programmet er helt riktig måte å jobbe på. Med denne kontrakten blir vi en mer offisiell del av Team Norway, og det er en kjempefordel når vi skal bygge opp havvind fra Norge som en solid internasjonal merkevare. Vi er veldig glade for tilliten fra Innovasjon Norge, sier Arvid Nesse, leder i NOWC.

Kongstein er en annen aktør som nå går inn som offisiell partner både i havvind- og hydrogen-satstingene. Visepresident for forretningsutvikling i Kongstein, Andreas Opstad Strand, er svært glad for rollen:

- Norge må ta en mye større plass innen havvind og hydrogen. Det er de nye næringene som skal skape fremtidas arbeidsplasser. Her gleder vi oss til å bidra med Kongsteins erfaring og kompetanse, sier Strand.

Disse er tildelt kontrakt:

  • Havvind Europa: Norwegian Offshore Wind Cluster, Norwep og Kongstein
  • Havvind USA, østkysten: Norwegian Offshore Wind Cluster, Norwep og Ålesund Kunnskapspark
  • Hydrogen Northern Germany: Kjeller Innovasjon (H2-klyngen), Kongstein og Thema Consulting
  • Green Maritime China: Maritime Cleantech Cluster, Ålesund Kunnskapspark og DNV
  • Norwegian Tunneling Chile: Norwegian Tunneling Network
  • Circular Economy Singapore: Norsk Senter for Sirkulærøkonomi og DNV
Publisert :
Sist oppdatert :