Hopp til hovedinnhold

Nordisk samarbeidsavtale om fremtidens løsninger

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli som holder et underskrevet avtale.Foto: Innovasjon Norge
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Innovasjon Norge signerte i dag en samarbeidsavtale med lederne for søsterorganisasjonene i Sverige og Finland. De tre landene ønsker å stå sterkere sammen i markedene for blant annet batteri- og helseteknologi.

Møtet foregikk som møter flest for tiden på Teams, men det var tre entusiastiske ledere som møttes for signeringen. Det var Håkon Haugli fra Innovasjon Norge, Frederik Fexe fra Business Sweden og Nina Kopola fra Business Finland.

Formålet med avtalen er å sammen gjøre oss bedre rustet til å løse samfunnsutfordringer og stille sterkere i konkurransen om å levere de beste løsningene for fremtiden.

- Avtalen handler om kunnskapsdeling, en felles posisjonering i markedene og å kunne dra fordeler av hverandres spisskompetanse og fortrinn, sier Håkon Haugli.

Batteri og helse

Det er allerede satt i gang et samarbeid mellom de tre landene på blant annet verdikjeder innenfor batteriindustri og helseteknologi.

Innenfor batterifeltet har man sett at det er komplementerende verdikjeder, og det er et håp om at et nordisk samarbeid vil sørge for at vi kan gjøre det godt i konkurranse med andre regioner i Europa når EU skal bygge opp en selvstendig batteriindustri.

Frederik Fexe fra Business Sweden, Håkon Haugli fra Innovasjon Norge og Nina Kopola fra Business Finland.
Frederik Fexe fra Business Sweden, Håkon Haugli fra Innovasjon Norge og Nina Kopola fra Business Finland.

De nordiske landene har i flere år hatt et samarbeid gjennom Nordic Innovation House, som nå fins i Silicon Valley, New York, Hong Kong, Singapore og Tokyo. Nordic Innovation House har som hovedmål å bistå nordiske oppstarts- og vekstselskaper innen forskjellige teknologisektorer, eksempelvis smarte byer, helseteknologi og finansteknologi.

I Singapore er det jobbet mye i det siste med felles nordisk samarbeid rundt helseteknologi. Det er laget et eget «market entry»-program for nordiske helseteknologiselskaper, som blant annet foretar matchmaking mellom behov i singaporsk helsevesen og nordiske helsetek-selskapers løsninger.

Retning for fremtiden

- Dersom vi lykkes med disse satsingene på batteriproduksjon og helseteknologi vil andre bransjer inngå etter hvert, sier Håkon Haugli.

Dette er startskuddet for et meget spennende samarbeid i årene fremover, som kan danne grunnlag for framtidig eksport fra de nordiske landene.

Publisert :
Sist oppdatert :