Hopp til hovedinnhold

Norge og Japan samarbeider om grønn energiomstilling

Tanaka og Remi EriksenFoto: Morten Helland
- Energikrisen i Europa vil akselerere det grønne skiftet, sa Remi Eriksen i DNV (til høyre). Han fikk visittkortet til Nobuo Tanaka, den tidligere lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), på et møte i regi av Innovasjon Norge Japan. 
Yara, DNV, Equinor, Corvus Energy, NHO og Innovasjon Norge møtte japanske energitopper denne uka. Målet var å diskutere omstilling i energimarkeder sett i lys av energi- og klimakrise.    

Svein Grandum, leder for Innovasjon Norge i Japan, ledet møtet.

- Japan og Norge er viktige energinasjoner som bidrar til å få frem kommersielle og bærekraftige løsninger både for produksjon, transport og sluttbruk av energi. Flere av de japanske deltakerne pekte på Norges viktige rolle i utviklingen av klimanøytrale globale verdikjeder på energi, sier Svein Grandum, leder for Innovasjon Norges kontor i Japan.

Raskere energiomstilling

JapanFoto: Morten Helland
Sterkere sammen: norsk og japansk næringsliv inngår partnerskap for grønn omstilling.

Deltakerne diskuterte om energisikkerhet, fleksibilitet og karbonnøytralitet i Europa var motsetninger og om energikrisen kan være en god mulighet for å akselerere den nødvendige energiomstillingen for å oppnå klimanøytralitet.

DNVs Remi Eriksen trakk fram at energikrisen i Europa vil akselerere det grønne skiftet, men også sette energieffektivisering høyere på dagsorden. Poenget ble støttet fra japansk side, som i årene etter oljekrisene på 1970-tallet har fokusert sterkt på dette.

Svein GrandumFoto: Morten Helland
Svein Grandum, leder for Innovasjon Norge i Japan, ledet møtet.

Den tidligere lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Nobuo Tanaka, bidro med informasjon om Japans arbeid med blått og grønt hydrogen og betydningen av fungerende globale markeder for egen energisikkerhet.

Drevet av etterspørsel

- Denne overgangen er drevet av etterspørselssiden, ikke tilbudssiden. Nå er støtte fra det offentlige nødvendig, og Japans regjering ser på slike insentiver. Uansett farge på hydrogenen, grønn eller blå, er det nå vi trenger å skalere, sa Nobuo Tanaka.

Magnus Ankarstrand i Yara kunne fortelle at Norge har mange selskaper som er langt fremme internasjonalt når det gjelder hydrogenteknologi. Han poengterte at Yaras satsing på klimanøytral ammoniakk allerede har Japan som sluttbrukermarked.

- Japan er et av våre viktigste markeder internasjonalt. Deres konkrete planer for ammoniakk i energimiksen gjør dem til en nøkkelpartner for oss, sier Magnus Ankarstrand i Yara.

Relasjonsdrevet næringsliv

Møtet fant sted i lokalene til Norges ambassade i Japan.

- Innovasjon Norges internasjonale kontorer, ofte samlokalisert med våre ambassader, har kontakt med nøkkelpersoner i mange bransjer. Dette er ressurser som norske bedrifter bør dra nytte av i sitt markedsarbeid. I mange land er næringslivet langt mer relasjonsdrevet enn i Norge, sier Svein Grandum, leder for Innovasjon Norges kontor i Japan.

Les mer om internasjonal satsing og eksport til Japan.

Følgende personer deltok i diskusjonen om fornybar energi i Japan:

 • Shinichi Kihara, Deputy Director-General for Environmental Affairs, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan
 • Nobuo Tanaka, CEO Tanaka Global, Former Executive Director, IEA
 • Svein Tore Holsether, President of the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), Norge
 • Magnus Ankarstrand, President Clean Ammonia, Yara
 • Shigeru Muraki, President, Clean Fuel Ammonia Association, Japan
 • Remi Eriksen, Group CEO, DNV
 • Motohiko Nishimura, Executive Officer, Kawasaki Heavy Industries
 • Ichiro Hara, Managing Director, Keidanren
 • Svein Grandum, leder for Innovasjon Norge i Japan.
 • Tatsuo Hatta, Chair, Executive Board, Asian Growth Research Institute
 • Hiroshi Okamoto, Executive Vice President, TEPCO Power Grid
 • Mika Ohbayashi, Director, Renewable Energy Institute
 • Ole Christian Willumsen, Country Manager Japan, Equinor
 • Birger Myklebust, General Manager, Sumisho Corvus Energy
 • Motohiko Nishimura, Executive Officer, Kawasaki Heavy Industries
 • Anniken Hauglie, Viseadministrerende direktør NHO
 • Ambassadør Inga Nyhamar, Norges ambassade i Tokyo
Publisert :
Sist oppdatert :