Hopp til hovedinnhold

Norske digitale løsninger til Danmark

Mann fra Room Mate© Innovasjon Norge
Salsgsjef i RoomMate, Sven Seljom presenterer sin løsning for danske interessenter.
Seks norske bedrifter har denne uken vært i København og presentert digitaliseringsløsninger for primærhelsetjenesten, som det er et stort behov for i Danmark. Gjennom vårt eksportprogram får bedriftene verdifull kompetanse om hva danskene ser etter, og pilotprosjektene kan være rett rundt hjørnet.

Norge og Danmark står overfor flere av de samme samfunnsutfordringene. De såkalte «Babyboomers» er nå ca. 70-75 år gamle, og vil fremover kunne bli en stor utfordring for primærhelsetjenesten, fordi det er så mange av de.

Store behov i Danmark

Basert på flere ulike rapporter i 2017 identifiserte Innovasjon Norge og den norske ambassaden i København i felleskap store behov i Danmark for å finne løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet og ikke minst forbedre de ansatte i helse- og omsorgsektoren sine arbeidsforhold og øke effektiviteten.

På bakgrunn av dette har Innovasjon Norge samlet en gruppe bedrifter som kan levere på disse behovene, og gjennom eksportprogrammet Global Growth er de nå i Danmark og presenterer løsningene sine for sykehus, kommuner og private aktører. Gruppen har vært i Århus, Aalborg og København.

Digitalisering av helsetjenesten

- Både Norge og Danmark er på et høyt nivå når det gjelder digitalisering, og våre løsninger kan lett tilpasses til hverandres markeder, sier fagleder for helseteknologi i Innovasjon Norge, Catherine Capdeville.

- Primærhelsetjenestene bør rigges slik at det blir enklere å kunne følge opp den enkelte, og diagnostisere og behandle pasienter hjemme i betydelig større grad. Digitalisering av disse tjenestene vil føre til god informasjonsflyt, effektivitet og sikkerhet, sier hun.

Norske løsninger

En samling menneskerFoto: Innovasjon Norge
Bliksund AS på besøk hos Bisbebjerg Hospital i København. Fra venstre: Lennart Friis-Hansen (overlege ved Bisbebjerg Hospital), Susie Ruff (tilrettelegger for Global Growth-programmet i Danmark), Janne Tvedt Morstøl (CEO Bliksund AS), Martin Kasseth (forretningsutvikler i Bliksund AS), Brian Holch (innovasjonsleder ved Bisbebjerg Hospital), Jan Falkevik (Corporate Development i Bliksund AS) og Marie Lundstad Aulie (leder for Global Growth-programmet til Danmark).

De norske løsningene som blir presentert rundt i Danmark dreier seg alle om digitalisering av primærhelsetjenester, men spenner fra anonymisert pasientovervåking og digitale samhandlingstavler, til elektronisk ambulansejournal og annen software for nødetater og helsetjeneste.

En av bedriftene, Bliksund AS, har nå vært på besøk hos Bisbebjerg Hospital i København, som ønsker seg mer effektivitet rundt akuttmottaket og hvordan unngå at de som kan behandles hjemme kommer inn på mottaket.

Bliksund jobber med digitale løsninger for effektivt mottak og dialog mellom behandlende lege på sykehus og de som behandler ute, slik at man ikke trenger å ta inn pasienter unødig.

- Vår elektroniske ambulansejournal sørger for at data om pasienten er tilgjengelig til enhver tid og god overføring av pasientdata til akuttmottaket, slik at de har informasjon om pasienten som er på vei inn. Dette kan være en nyttig løsning for Bisbebjerg Hospital som har de samme utfordringene som vi har hjemme i Norge med akkurat dette, sier administrerende direktør i Bliksund AS, Janne Tvedt Morstøl.

Kompetanse og potensielle pilotprosjekter

- Når disse bedriftene kommer i dialog med kommuner og sykehus i Danmark lærer de enormt mye om både behovene og hva som skal til for å kunne levere på disse, og dette er en gevinst som kommer alle bedriftene til gode, sier Capdeville.

I Global Growth-programmet har bedriftene fått trening i å presentere løsningene sine på en effektiv måte til interessenter nasjonalt og internasjonalt. Dette er verdifullt for norske bedrifter som skal ekspandere ut i verden.

- Bedriftene får trening i å presentere seg ute i verden og de får også kontaktpunkter og nettverk som kan ha stor verdi. En av bedriftene i programmet har faktisk allerede fått til en svært lovende avtale som kan føre til et konkret pilotprosjekt med en dansk aktør, sier Maria Aulie, prosjektleder for Global Growth-programmet i Innovasjon Norge.

Eksport

Per NiederbachFoto: Siv-Elin Nærø
Leder for eksport i Innovasjon Norge, Per Niederbach.

Norge er langt fremme når det gjelder innovasjon og digitalisering i helse- og omsorgsektoren. Innovasjon Norge ser derfor eksportpotensialet i norsk helse- og omsorgsteknologi.

- Innovasjon Norge har en posisjon der vi gjennom våre regionkontor i Norge er med på å utvikle de delene av næringslivet der det skjer mye innovasjon, samtidig som vi gjennom våre kontor rundt i verden identifiserer markedsmuligheter. Global Growth-programmet er et glimrende eksempel på hvordan vi kan matche norsk innovasjon med muligheter i utlandet for å øke norsk eksport, og helse- og omsorgsektoren er veldig spennende i denne sammenhengen, sier Per Niederbach, direktør for eksport i Innovasjon Norge.

Dette er bedriftene

Care IT: Leverer digitale journalsystemer til helse- og omsorgsektoren. Bedriften har kontor i Sandvika i Bærum.

Sensio: Lager løsninger innenfor velferdsteknologi, og i Danmark presenterer de sin digitale samhandlingstavle, for bruk i helse- og omsorgsektoren. Bedriften har kontor i Oslo.

RoomMate: Kan levere anonymisert digitalt tilsyn og alarmhåndtering for bruk i pleiehjem eller private hjem, ved bruk av trådløse sensorer. Bedriften har kontor i Oslo.

Touchpoint Medical: Leverer mobile arbeidsstasjoner og automatiserte dispenserkabinett til helsesektoren. Bedriften er en del av et større selskap med base i USA.

Bliksund: Leverer løsninger som muliggjør den digitale transformasjonen i prehospitalt område, og er i Danmark for å presentere elektronisk ambulansejournal og portalløsning for nødetater. Bedriften holder til i Grimstad.

CheckWare: Har løsninger for digital pasientmedvirkning, som innebærer digital kartlegging, nettbaserte behandlingsprogram og digital oppfølging hjemme hos pasienten. Bedriften er basert i Trondheim.

Fakta om Global Growth

Innovasjon Norge tilbyr eksportprogrammet Global Growth til grupper av ambisiøse og eksportorienterte bedrifter for å bidra til at de lykkes i nye markeder eller øker salget i markeder der de allerede er posisjonert.

Programmene er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor, og består av forberedende kurs hjemme og samlinger i de aktuelle internasjonale markedene. I tett samarbeid med næringer hjemme, våre kontorer i utlandet og andre internasjonale aktører vil vi åpne «de riktige» dørene for å øke mulighetene for eksportsuksess.

Les mer om programmet Global Growth.

Kontaktpersoner

Bilde av : Maria Cathrine Lundstad Aulie
Maria Cathrine Lundstad Aulie
Spesialrådgiver Invest in Oslo
Publisert :
Sist oppdatert :