Hopp til hovedinnhold

Ny eksportenhet til Ålesund

Iselin Nybø og Helge GjerdeFoto: NFD
Det nye Eksportstrategirådet vil i oppstartsfasen bli samlokalisert med Innovasjon Norges kontor i Ålesund. – Dette styrker næringsutvikling og eksportinnsats, både regionalt og ikke minst på landsbasis, sier direktør Helge Gjerde ved Innovasjon Norges kontor i Møre og Romsdal. Her viser han næringsminister Iselin Nybø rundt i lokalene. 
Eksportstrategirådet blir plassert i Ålesund. Den nye enheten skal bidra til et sterkere samarbeid med næringslivet for å få størst mulig verdiskaping fra norsk eksport.

– Det er en viktig oppgave for Innovasjon Norge å bidra til å øke og differensiere norsk eksport. Vi er etablert med et sterkt regionkontor i Ålesund, noe som legger til rette for et tett og nært samarbeid med det nye Eksportstrategirådet for å sikre et godt, helhetlig tilbud til næringslivet i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Kobler næringslivet på

Det nye Eksportstrategirådet skal jobbe tett med næringslivet, det etablerte virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten for å identifisere, prioritere og utvikle strategiske eksportsatsinger mot internasjonale markeder i sterk vekst. Målet er å løfte frem de næringene som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene, slik at flere norske bedrifter sammen kan utnytte muligheter i store internasjonale markeder.

Større muligheter

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Med dette grepet kobler vi næringslivet tettere på vårt strategiske eksportarbeid. Det er flere områder vi kan ha særskilte fortrinn for å lykkes i internasjonale markeder, og som vil skape nye og større muligheter for norsk næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding. Hun legger til at plasseringen i Ålesund ikke er tilfeldig:

– Langs hele norskekysten finner vi en sterk næringskultur som historisk har hatt blikket rettet utover, sier Nybø, og peker på Sunnmøre er en region med et sterkt, eksportrettet næringsmiljø.

Forslaget om etablering av det nye rådet ble først presentert i regjeringen handlingsplan for eksport høsten i 2020. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Dette er midler som skal forvaltes av Eksportstrategirådet. Det antydes at det nye rådet vil få 10-15 ansatte. Eksportstrategirådet vil etter planen i oppstartfasen bli samlokalisert med Innovasjon Norges kontor i Ålesund. Der er også Forskningsrådet og Eksportfinansiering Norge representert.

Henger sammen

– Næringsutvikling og eksport henger tett sammen. Vi har i våre innspill foreslått en tydeligere strategisk innsats, det får vi nå. Det vil være en klar støtte til det som er vårt hovedoppdrag. Vi skal bidra til å utvikle bedrifter fra en tidlig fase, via vekst og skalering, og helt fram til internasjonal satsing og eksport med bidrag fra kontorene våre regionalt rundt om i landet og internasjonalt i de viktigste markedene, sier Haugli.

En dør inn

Haugli er også fornøyd med at regjeringen klart slår fast at Innovasjon Norge skal ha rollen som førstelinje for et samlet virkemiddelapparat.

– Det betyr enklere adgang for norske bedrifter til de verktøyene som skal bidra til omstilling, innovasjon, utvikling og ikke minst eksport, sier Haugli.

Styrker næringsmiljøet

– Dette er en mulighet til å samle og bygge opp viktig kompetanse i en region med et sterkt og innovativt næringsliv. Vi ser frem til å samarbeide i bredt og målrettet med tilrettelegging for næringsutvikling og strategiske eksportsatsinger, sier direktør Helge Gjerde i Innovasjon Norge Møre og Romsdal etter besøket av næringsminister Nybø.

Publisert :
Sist oppdatert :