Hopp til hovedinnhold

Ny oppstartsfinansiering

Kvinne sitter ved PC med uferdig elektronikk ved siden av seg. Fra Evyon.© Maverix Media/Innovasjon Norge
Fra Evyon, som gjenbruker batterier til energilagring. Selskapet har fått støtte fra Innovasjon Norge i flere omganger.
Innovasjon Norge gjør betydelige endringer i tilbudet til oppstartsbedrifter. Større tilskudd, lån uten krav om kausjon og lengre nedbetalingstid, er blant forbedringene. Det kommer etter en uavhengig evaluering og samtaler med bedriftene.

- Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle tilbudene våre for å fylle oppstartsbedriftenes behov, sier Kaja van den Berg, direktør for kommersialisering og vekst i Innovasjon Norge. – I fjor høst fikk vi en evaluering av vårt tilbud til oppstartsbedrifter fra Menon, dessuten gjennomførte vi en bred innspills- og innsiktsrunde med kunder, investorer og samarbeidspartnere fra hele landet. Vi har lyttet, og gleder oss over å lansere et nytt og bedre tilbud, sier hun.

– Gründere er helt sentrale for Norges fremtidige grønne og digitale verdiskapningsevne. Innovasjon Norge har nå kommet med fornuftige justeringer i deres tilbud til oppstartsselskaper. Dette virker både helhetlig og forenklende, og helt i tråd med regjeringens mål om gjøre virkemiddelapparatet mer brukerorientert. Jeg gleder meg til å se hvordan oppstarts- og innovasjonsmiljøene tar i mot justeringen, og er veldig interessert i tilbakemeldinger og innspill, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Innovasjon Norge deler finansieringen i tre

Basert på innspillene innfører Innovasjon Norge oppstartsfinansiering med tre faser med klare milepæler for en stegvis utvikling på produkt og marked. Tidligere har det vært to faser. Målet er å følge oppstartsbedriftene lenger, og å tilføre dem kompetanse, kapital og kobling til mentorer. - Slik vil vi bidra til å bygge flere robuste, bærekraftige vekstselskap som lykkes i internasjonale markeder over tid, sier van den Berg.

Slik blir de nye ordningene

Fra mandag 15. mai ser ordningene slik ut:

  • Finansieringen blir delt i tre faser: Fase 1 er oppstartstilskudd på inntil 200 000 kroner, fase 2 består av oppstartstilskudd på inntil 1 million kroner, mens fase 3 er en pilot for et nytt oppstartstilskudd på maksimalt 2 millioner kroner, som skal bidra til at bedrifter med stort vekstpotensial lykkes med reell kommersialisering i markedet.
  • Ingen krav til kausjon på oppstartslån
  • Nedbetalingstid på seks år med rentefritak i to år og avdragsfrihet i tre år
  • Mulighet for en låneramme på inntil 2 millioner

Bedriftene kom ikke langt nok på reisen

Menons evaluering pekte på at innretningen på støtten fra Innovasjon Norge stemmer godt med bedriftenes behov i en tidlig periode, men at bedriftene ikke kommer langt nok på reisen. Derfor prøver Innovasjon Norge nå ut en ny fase 3 med tilskudd til oppstartsbedrifter som har spesielt høyt verdiskapingspotensial, langvarige utviklingsløp og kommersialisering som krever mye kapital. Kravet er at bedriftene finansierer to tredeler av prosjektet med privat kapital.

Tilskuddet skal gjøre bedriftene klare for å ta opp lån eller investorkapital, basert på inntjening og driftsresultat. Innovasjon Norge vil benytte rådgivende panel med eksterne eksperter i utvelgelsen av selskaper. Det gir innsikt og påfyll av kompetanse både for bedriftene og for Innovasjon Norges rådgivere.

Bilde av : Frode Braadland
Frode Braadland
Spesialrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :