Hopp til hovedinnhold

Ny rapport: Stort potensial for eksport av helseindustri

Forsker-dame som undersøker noeFoto: Unsplash
Med riktige rammebetingelser kan helsenæringen bli en betydelig eksportnæring for Norge, viser en ny rapport.

Helseindustrien er allerede en av Norges største eksportnæringer, med nesten 26 milliarder kroner i eksportinntekter i 2020. Rapporten «Norsk helseindustri – eksport og produksjon» gir anbefalinger for hvordan eksporten kan øke ytterligere. Det er fire nøkkeltiltak som norske myndigheter og helseindustrien sammen må sette i verk for at flere selskaper skal kunne produsere i Norge og øke eksporten.

  • Vi må gjøre kliniske studier mer attraktive.
  • Vi må styrke hjemmemarkedet. Å ha referanser fra hjemmemarkedet er svært viktig for å kunne eksportere.
  • Vi må få bedre tilgang på nødvendig kompetanse. Å ha et sterkt miljø er svært viktig for å tiltrekke kompetanse fra utlandet og få flere studenter innen bestemte linjer.
  • Vi må avlaste risikoen ved å investere i produksjon i Norge. Produksjon i Norge øker verdiskapning og eksportmuligheter.

Rapporten er laget av Menon Economics på oppdrag fra Aleap, Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustrien (LMI), LO, NHO, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life Science Cluster.

Næring i sterk vekst

Norsk helseindustri hadde en samlet omsetning på 54 milliarder kroner i 2019. De siste ti årene har næringen hatt en vekst på over 90 prosent – en betydelig høyere vekst enn for norsk privat næringsliv i samme periode. Bransjene innen helseindustrien består av digital helse, legemidler og medisinsk utstyr.

Per Niederbach© Agnete Brun
- Forskning og utvikling er sentralt, men det er vel så viktig med gode virkemidler for kommersialisering og vekst, sier Per Niederbach, eksportdirektør i Innovasjon Norge.

Norge står overfor en stor eksportutfordring. Vareeksporten fra fastlands-Norge utgjorde kun 58 prosent av vareimporten. Selv når olje og gass inkluderes i eksporten, var handelsbalansen nesten null.

- Norsk helseindustri er uten tvil en sektor med stort potensial for økt eksport. Forskning og utvikling er sentralt, men det er vel så viktig med gode virkemidler for kommersialisering og vekst. Vi bør også styrke vår innsats for å tiltrekke oss utenlandske investering til Norge. Det vil gi industrien nødvendig kompetanse og kapital for økt produksjon og eksport, sier Per Niederbach, eksportdirektør i Innovasjon Norge.

Les hele rapporten her.

Økt produksjon i Norge gir økt verdiskapning

Hvorvidt bedrifter velger å legge produksjonen til Norge eller til utlandet kan, dersom bedriften lykkes i internasjonale markeder, har store konsekvenser for helseindustriens verdiskaping i norsk økonomi de neste tiårene. Rapporten viser at norske helseindustri-bedrifter med produksjon i Norge samlet sett har hatt en høyere omsetningsvekst de siste ti årene, enn bedriftene som ikke har produksjon i Norge.

Den gode kvaliteten og samarbeidet med forskningsinstitusjonene er en av fordelene ved å legge industriell produksjon i Norge. Klyngene trekkes også fram som et viktig positivt fortrinn ved produksjon i Norge.Publisert :
Sist oppdatert :