Hopp til hovedinnhold

Snart kan norske bedrifter søke om penger fra det europeiske innovasjonsrådet

Flere EU flagg i vinden© Getty Images
Finansieringsordningen EIC Accelerator støtter bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner. Prosjektene må ha potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa. Norske bedrifter har så langt gjort det bra i konkurransen om disse midlene.

EIC Accelerator er en finansieringsordning under EUs rammeprogram Horisont Europa. Norge har gjort det svært godt i piloten av dette programmet og er blant landene i Europa som har hatt størst suksess. Siden 2014 har norske bedrifter mottatt totalt 1,26 milliarder kroner i tilskudd og 531 millioner kroner i egenkapital gjennom EIC Accelerator og forløpere til denne ordningen

I forrige runde av piloten til EIC Accelerator fikk to norske bedrifter (CrayoNano og Mode Sensors) til sammen 126 millioner kroner fra EIC.

Nå blir det viktige endringer i innretningen av EIC Accelerator. Det blir en forenklet søknadsprosess, tematiske utlysninger i tilllegg til hovedutlysningene og mulighet for å få egenkapitalinvesteringer i din bedrift.

Det nye EIC Accelerator er forventet lansert i løpet av mars og søknadsmaler vil da blir gjort tilgjengelig.

Enklere søknadsprosess og tematiske utlysninger

Det nye EIC Accelerator-programmet innfører en totrinns søknadsprosess som skal gjøre det enklere for bedriftene. Det første trinnet er en mindre omfattende søknad som ikke krever like mye ressurser, og dersom bedriften går videre til trinn 2 vil den inviteres til å sende en fullstendig søknad. Den endelige avgjørelsen om finansiering tas etter en seanse med pitching foran et investorpanel. Detaljene rundt søknadsprosessen kan du lese mer om på vår tjenesteside for EIC Accelerator (se nederst i saken).

EIC Accelerator er et program som er åpent for alle sektorer og fagfelt, men Europakommisjonen introduserer også dedikerte utlysninger på spesifikke strategiske samfunnsutfordringer: «Strategic Challenges». Disse retter seg mot overgangen til et grønt og digitalt samfunn. I 2021 er det annonsert to dedikerte utlysninger: En for digital- og helseteknologi, og en for innovasjoner som bidrar til EUs Green Deal.

EIC-fondet

I tillegg introduseres EIC-fondet, som kan gi egenkapital fra 0,5 til 15 millioner euro til banebrytende innovasjonsselskaper. Europakommisjonen foretar da direkte egenkapitalinvesteringer i selskaper, og eierandeler forventes å være fra 10 prosent til 25 prosent i små og mellomstore bedrifter.

EIC-fondet vil forvalte egenkapitalinvesteringene og gi muligheten for private investorer til å samfinansiere. Egenkapitalen vil gis som ren egenkapital eller hybrid kapital som konvertibelt lån. Det vil også i fremtiden legges opp til å inkludere lån med avdrag, garantier og andre former for finansiering. Styret til EIC-fondet beslutter egenkapitalfinansiering for innovatører etter en grundig evaluering av eksterne eksperter og en due diligence-prosess (innhenting og analyse av informasjon om et selskap) som blir gjennomført av et utvalg av erfarne eksterne utøvere og investorer.

Vi tilbyr dybderådgivning til bedrifter som lurer på om EIC Accelerator kan være noe for dem, og vi hjelper de underveis i søknadsløpet gjennom blant annet workshops og søknadsgjennomlesning. For bedrifter som søker EIC Accelerator tilbyr vi også pitche-trening med en profesjonell pitch coach, samt oppfølging av bedriften dersom den mottar EU-finansiering.

Vårt arbeid med Horisont Europa gjøres i tett samarbeid med Norges Forskningsråd.

9. mars arrangerer vi lanseringskonferanse for de mulighetene som gis av EIC innenfor Horisont Europa-programmet. Dette innebærer informasjon om EIC Accelerator, men også andre finansieringsmuligheter fra EU.

De tre delprogrammene

Til sammen dekker de tre EIC delprogrammene Pathfinder, Transition og Accelerator nesten hele teknologiutviklingsprosessen til et forsknings- og innovasjonsprosjekt (TRL skalaen). De tidlige fasene i et prosjekt finansieres av ordningene Pathfinder og Transition. Pathfinder har både åpne (ikke-tematiske) og tematiske utlysninger og støtter avansert forskning innen ny teknologi. Transition støtter kommersialisering. Pathfinder og Transition ordningene blir ivaretatt av Forskningsrådet og vil bli presentert mer inngående om kort tid. Bedrifter kan delta i Pathfinder (sammen med partnere), Transition og Accelerator.

Publisert :
Sist oppdatert :