Hopp til hovedinnhold

Starter der behovet for omstilling er størst – næringsministeren besøkte Rogaland

Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre, regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik, Christoffer Apneseth og Steffen Solberg i KVS Technologies.Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
KVS Technologies var en av bedriftene den nye næringsministeren møtte under sitt besøk til Rogaland. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre, regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik, Christoffer Apneseth og Steffen Solberg i KVS Technologies.
Rogaland og Vestland fikk besøk av næringsminister Jan Christian Vestre denne uka. Han er tydelig på ambisjonene for næringslivet, og begynner arbeidet med å lytte til bedriftene. 

- I Rogaland er behovet for omstilling ekstra stort, fordi næringslivet vårt i så stor grad er bygget opp omkring olje og gass, sier Kari Holmefjord Vervik, direktør for Innovasjon Norge Rogaland. - Samtidig ser vi at bedriftene her tar i bruk kunnskapen fra olje- gass- og leverandørindustri på en lang rekke nye områder, og skaper ny virksomhet. Olje og gassnæringa har skapt store ringvirkninger og har bidratt til en generell kunnskapsoppbygging i Rogaland, innanfor en stor bredde av områder, som IKT, sensorteknologi, HMS, logistikk og prosjektledelse. Sammen med kompetansen i alle de andre bransjene som også er her i regionen er det stort potensiale for å bygge nye grønne verdikjeder med kompetanse fra hele bredden.

Næringsminister Jan Christian Vestre skal møte 100 bedrifter før nyttår, som en del av det han kaller et grønt industriløft.
- Regjeringen vil bidra til å skape flere jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten med 50 prosent og kutte klimagassutslipp med begge hender, sier Vestre. - Norge har verdensledende kompetanse og naturressurser for å få dette til. I tillegg har vi et omstillingsdyktig næringsliv, sier næringsministeren.

Seks bedrifter på en dag

I Rogaland møtte Vestre de seks bedriftene Lærdal Medical, KVS Technologies, Easee, Desert Control, Kaefer Energy og Beyonder.
-Tenk at det innenfor en drøy mil finnes så mange nye bærekraftige løsninger med internasjonal suksess som kan bidra til alt fra å redusere spedbarnsdødelighet, gi smartere lading, grønnere batteriteknologi, ressursbesparende robotinspeksjon og droneovervåkning, til å gjøre ørkenen grønn! Dette viser at Stavangerregionen både er en energihovedstad, og i full gang med å ta i bruk bredden av kompetanse på nye områder. Rogaland tar utfordringen fra næringsministeren om å gå i front i omstillingen, sier Kari Holmefjord Vervik.

Startskuddet for næringsministerens reiser gikk med et besøk til Stord, før han kom til Haugesund og Stavanger. På reisen la Vestre spesiell vekt på å møte virksomheter innen fornybar sektor og ny teknologi, samt innen olje, oljeservice og maritim næring.

Satser på ny, grønn industri

Regjeringen er spesielt opptatt av å få fart på nye grønne industriprosjekter, som hydrogen, flytende havvind, karbonfangst og -lagring og batterier. - For å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030 vil vi styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og finne nye tiltak som raskt kan settes i gang, sier Vestre.

- Dette er helt i tråd med Innovasjon Norges prioriteringer basert på vår kontakt med næringslivet. Vi snakker daglig med bedrifter i fylket som står midt i omstillingen, og som ser og griper nye muligheter, sier Holmefjord Vervik.

Publisert :
Sist oppdatert :