Hopp til hovedinnhold

Stor tildeling for gjenbruk av brannslukkere

Ledergruppen i Miljø Norge: Thomas Halvorsen (COO). Janne Blaasvær (CMO), Nils Aulie (CEO), Ola Buarøy (CFO).Foto: Miljø Norge
Ledergruppen i Miljø Norge: Thomas Halvorsen (COO). Janne Blaasvær (CMO), Nils Aulie (CEO), Ola Buarøy (CFO). 
De fleste brannslukningsapparater i Norge kastes etter bruk eller når de er utdatert. Dette vil det Lier-baserte selskapet Miljø Norge gjøre noe med. Deres løsning kan skape arbeidsplasser og bidra til stor reduksjon av CO2-utslipp, og de har nå fått Miljøteknologi-tilskudd fra Innovasjon Norge.

- Dette tilskuddet vil sørge for at færre brannslukkere kastes, og miljøeffekten av dette er enorm. Vi er veldig glade for dette tilskuddet fra Innovasjon Norge, sier Nils Aulie, administrerende direktør i Miljø Norge AS.

Stort miljøproblem

I Norge estimeres det å være over 10 millioner brannslukkere. Årlig må omtrent en million av disse på service eller erstattes. Ved å gjenbruke brannslukkere i Norge vil selskapet redusere behovet for import og dermed redusere det totale CO2-uslippet kraftig. Det blir mindre transport og mindre uttak av råvarer. Det kreves hele fire kilo stål for å produsere en ny brannslukker i dag.


Kristin Willoch Haugen, leder for Innovasjon Norge Oslo og VikenFoto: Astrid Waller
Kristin Willoch Haugen, leder for Innovasjon Norge Oslo og Viken.

- Overgang til sirkulærøkonomi er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene og nå klimamålene som Norge har satt seg. Etableringen av anlegget er et viktig bidrag i den grønne omstillingen, sier leder for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.

Løsningen

Selskapet har designet en sirkulær forretningsmodell der utdaterte brannslukkere tas inn for service og returneres tilbake til kunden, like god som ny. Service på brannslukkere foregår ved at apparatet tømmes, inspiseres, refylles og trykksettes på nytt. Gjennom automasjon og digitalisering har selskapet utviklet en produksjonslinje som sikrer både stabilt høy kvalitet og et høyt produksjonsvolum. Miljøbesparelsene ved en gjenbrukt brannslukker er 38 kg CO2. Over tid forventes det å skape opp til 60 nye arbeidsplasser ved anlegget i Lier.

Ved å samarbeide med flere aktører i verdikjeden som avfallsmottakere, detaljhandel, byggevarekjeder, brannforebyggende aktører, distributører med flere, ønsker selskapet å forenkle retur- og anskaffelsesprosessen for kundene.

Markedspotensialet inn mot næring, offentlige bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling er stort, og selskapet har en klar målsetning om å løse dagens utfordringer og tilby sirkulære alternativer.

- Vi er i dialog med en rekke store aktører, som kan sette ny standard i sin bransje. Responsen hittil har vært entydig positiv og vi får bekreftelse på at dette er en etterlengtet løsning, sier Nils Aulie, administrerende direktør i Miljø Norge.

Tilskudd

Tilskuddet på 26 millioner de nå har fått fra Innovasjon Norge skal gå til investeringer i produksjonslinjen og å implementere nye arbeidsprosesser i bedriftens lokaler i Lier utenfor Drammen.

- Vi skal gjøre det enkelt for kunden å ta bærekraftige valg når de bytter ut eller handler ny brannslukker. Gjennom tilskuddet fra Innovasjon Norge får vi bygd en produksjonslinje som vil sørge for at andelen gjenbrukte brannslukkere øker betraktelig, sier Nils Aulie.

- Tildelingen vil gi Miljø Norge en god gjennomføringsevne med prosjektet. Bedriften sin løsning for å gjenbruke brannslukkere fra andre vil være langt bedre for miljøet enn de alternativer som finnes i dag, sier leder for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.

Publisert :
Sist oppdatert :