Hopp til hovedinnhold

Støtter storstilt batterisatsing i Mo i Rana

administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge og konsernsjef Tom Jensen i FreyrFoto: Innovasjon Norge
Innovasjon Norge støtter Freyr ytterligere i etableringen av battericelleproduksjon i Mo i Rana. Her er administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge og konsernsjef Tom Jensen i Freyr.
Styret i Innovasjon Norge har besluttet å tildele Freyr 39 millioner kroner i støtte til videre utvikling, planlegging og bygging av en battericellefabrikk i Mo i Rana. Fabrikken kan alene gi Rana-samfunnet 1500 nye arbeidsplasser.

Planen til Freyr er å etablere en kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon basert på neste generasjons batteriteknologi i Mo i Rana, med en årlig kapasitet på opptil 43 GWh innen 2025.

800 000 elbiler

- Når fabrikkanlegget er ferdig skal det kunne produserer battericeller nok til hele 800 000 elektriske biler hvert år. Vår ambisjon er å lage battericeller med verdens laveste karbonavtrykk, basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, sier konsernsjef Tom Jensen i Freyr.

- Støtten fra Innovasjon Norge er verdifull for oss, både økonomisk og som en anerkjennelse av arbeidet som pågår, sier Tom Jensen.

Viktig næringsutvikling

Freyr har tidligere mottatt 9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Den siste tildelingen betyr et samlet finansielt tilskudd fra Innovasjon Norge til prosjektet i Mo i Rana på 48 millioner kroner.

- Vi har siden starten vært engasjert i ambisjonen om etablering av battericelleproduksjon i Mo i Rana. Vi er svært fornøyd med å kunne støtte Freyr ytterligere i den industrielle satsingen som skjer. Dette er viktig norsk næringsutvikling med stort potensial både for arbeidsplasser og ikke minst eksport. Dette vil også sterkt bidra til etableringen av et fullstendig økosystem og en verdikjede for grønn industriutvikling, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Unike konkurransefortrinn

Lokaliseringen i Mo i Rana og Norge bygger på unike norske konkurransefortrinn, som ren fornybar energi, lave strømpriser, sterke industritradisjoner og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA.

- Få land har bedre forutsetninger enn Norge når det gjelder å utvikle en industriproduksjon som kan møte den økte etterspørselen etter grønne battericeller. Dette forutsetter at bedrifter, investorer, myndigheter og virkemiddelaktører jobber godt sammen. Det ser vi her et godt eksempel på, sier Haugli.

Bred støtte

Sist i januar i år kunngjorde Freyr at de vil bli et børsnotert selskap gjennom en sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp., under navnet Freyr Battery. Det vil gi omlag 7,3 milliarder kroner i ny egenkapital for å realisere planene om industriell storskala battericelleproduksjon i Norge. Aksjene i Freyr Battery når sammenslåingen er gjennomført kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE).

- Vi har opplevd bred støtte fra politikere, næringsorganisasjoner og det norske teknologimiljøet på lokalt og nasjonalt nivå helt fra vi startet Freyr i 2018. Freyr har gått fra å være på tegnebrettet til nå å bli en realitet ved hjelp av støtte fra mange aktører, med kapital fra finansielle og strategiske investorer som ble offentliggjort for et par uker siden, og sist men ikke minst ved hjelp av støtten fra Innovasjon Norge både tidlig og nå i en viktig videreutviklingsfase, sier Torstein Dale Sjøtveit, grunnlegger og arbeidende styreformann i Freyr.


Kontakt i Freyr

Hilde Rønningsen, Director of Communications, +47 453 97 184, hilde.ronningsen@freyrbattery.com

Kontakt i Innovasjon Norge

Bernt Erik Ellingsen, Spesialrådgiver, +47 905 77 277, bernt.erik.ellingsen@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :