Hopp til hovedinnhold

To bedrifter med løsninger verden etterspør

En kvinne og to menn fra bedriften Excess Engineering© Excess Engineering
Excess Engineering får EU-finansiering for sin helelektriske løsning for tunge løft. Teamet fra venstre: Narjes Jafariesfad, CSO Chief Scientist Officer, Ove Kalvatn, CEO, og Ole Gabriel Kverneland, Supply Chain Advisor.
Bedriftene Excess Engineering fra Sandnes og Picterus fra Trondheim har fått prestisjefylt finansiering fra det europeiske innovasjonsrådets akselerator-program European Innovation Council Accelerator. Bedriftene har fått 2,5 millioner euro hver i tilskudd. I tillegg er begge bedriftene i prosess med tildeling av egenkapital fra EIC Fund og øvrige investorer.

Mens den ene bedriften vil redusere spedbarnsdødelighet som følge av gulsott, kan den andre bedriften potensielt revolusjonere både energibruk og redusere utslipp knyttet til tunge løft i for eksempel anleggsbransjen. To bedrifter med veldig ulike løsninger, men hvor begge er banebrytende på hvert sitt område.

Banebrytende måleteknologi

Picterus har utviklet en banebrytende måleteknologi for overvåkning av gulsott hos spedbarn ved hjelp av smarttelefon. Måleteknologien er svært enkel å bruke og kan i prinsippet gjennomføres av hvem som helst, hvor som helst. Gulsott er en av de vanligste årsakene til gjeninnleggelse av spedbarn på sykehus, og i utviklingsland fører ubehandlet gulsott til at nærmere 200 000 barn får alvorlig hjerneskade eller dør hvert år.

Norway India conference
India-Norway collaboration event in India during Minister Jan Christian Vestre's visit. Photo: Innovation Norway

Elektrisk system for tunge løft

Excess Engineering har utviklet en helelektrisk løsning (en aktuator) for å skyve, trekke eller løfte over tre tonn - uten bruk av olje eller diesel i prosessen. Det elektriske systemet gir mange fordeler sammenlignet med hydraulisk, inkludert forbedret energieffektivitet, ingen hydraulikkolje nødvendig, redusert behov og kostnader for vedlikehold og økt levetid. Denne teknologien gir mulighet til å overføre til null- og lavutslippssystemer gjennom forbedret energieffektivitet, noe som er avgjørende for batteridrevne og hydrogenbaserte systemer.

Løsninger som verden etterspør

Innovasjon Norges administrerende direktør, Håkon Haugli, gratulerer de to bedriftene med tildelingen fra EU og understreker at de er gode eksempler på hvordan norske bedrifter leverer banebrytende løsninger på globale samfunnsutfordringer og med stort vekstpotensial.

- Picterus og Excess Engineering er glimrende eksempler på at norske gründere utvikler og tester teknologi og løsninger som verden etterspør. Gratulerer så mye til begge bedriftene med denne gjeve EU-finanseringen – jeg ser frem til å følge dem i den videre vekstreisen!

Mer egenkapital fra investorer

De to bedriftene er ikke i tvil om betydningen denne tildelingen har for bedriften deres:

- Dette gir oss mulighet til å bygge organisasjonen, utvikle produkter, pilotere teknologien, bygge relasjoner og partnerskap som er viktige skritt for å skalere selskapet og komme inn i markedet, sier daglig leder i Excess Engineering Ove Kalvatn.

Daglig leder i Picterus, Tormod Thomsen, sier at støtten fra EU med tilskudd og egenkapitalinvestering gjør bedriften bedre i stand til å imøtekomme de kliniske og regulatoriske utfordringene i prosjektet, og legger til:

- Egenkapitalinvesteringen innebærer at vi kommer betydelig raskere inn i markedet for kommersiell oppskalering og industrialisering. Støtten fra EU vil være utløsende for at bedriften kan tiltrekke seg ytterligere egenkapital fra investorer og for det videre markedsarbeidet.

Innovasjon Norge har i søknadsprosessen støttet bedriftene med rådgivning, pitchetrening og generalprøve før intervjuet med juryen fra det europeiske innovasjonsrådet. Investinor og Innovasjon Norge samarbeider i gjennomføringen av generalprøvene som tilbys de norske bedriftene.

Publisert :
Sist oppdatert :