Hopp til hovedinnhold

Tre norske bedrifter får 110 millioner fra EU

Portrett av Nils Helset, DigifarmFoto: DigiFarm
Nils Helset, CEO og gründer av DigiFarm.
Tre norske bedrifter har mottatt ca 110 millioner kroner i finansiering fra EU. Bedriftene er router-produsenten Celerway, DigiFarm og deres landbrukskartløsning og Ocean Oasis, som lager ferskvann av saltvann.

Det er ordningen EIC Accelerator, under forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, som har gitt denne finansieringen til de tre innovative norske bedriftene. EIC regnes som et slags «Champions League» for bedrifter, og bare de aller mest innovative får gjennomslag.

Mye penger i EU-systemet

Innovasjon Norge jobber med rådgivning overfor norske bedrifter som ønsker å søke om finansiering i EU-systemet.

-Dette er svært gledelige nyheter, og viser at det er høy grad av innovasjon i norsk næringsliv. Å få gjennom en søknad hos EIC Accelerator er et uhyre trangt nåløye, og det er bare de aller mest innovative som lykkes. Gratulerer til Celerway, DigiFarm og Ocean Oasis med tilskuddene, og for at de også viser andre norske bedrifter at det er mulig å hente mye penger i EU-systemet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Tre innovative bedrifter

Alle de tre bedriftene har tidligere fått finansiering fra Innovasjon Norge i form av lån, tilskudd eller garantier, og det siste året har de mottatt rådgivning om hvordan de best får midler fra EIC Accelerator.

Celerway jobber med raske og sikre løsninger for hjemmenettverk og nettilgang for mobilt arbeid. Deres hendige og mobile router gjør det raskere og sikrere å jobbe fra et annet sted enn et fast kontor, slik det har vist seg nødvendig de siste årene. Panelet i EIC Accelerator har tro på løsningen deres.

Ocean Oasis lager ferskvann av saltvann, og har en løsning med mobile flytende enheter som bruker bølgekraft for å kunne kjøre en desalineringsprosess offshore.

Tre mennesker fra Ocean Oasis teametFoto: Ocean Oasis.
Ocean Oasis-teamet. Fra venstre: COO Sebastian Feinblatt, CEO Kristine B. Fredriksen og CTO Thomas Berge Johannessen. 

Disse enhetene kan så levere ferskvann til land gjennom rør på havbunnen. En flåte med slike enheter kan levere ferskvann til en hel liten by, og vil være nyttig for øyer og avsidesliggende områder med stort behov for avsalting. De flytende avsaltingsbøyene er ikke avhengige av tilkobling til strømnett eller andre fossile energikilder. Ocean Oasis har tidligere fått nærmere 6 millioner i miljøteknologitilskudd fra Innovasjon Norge. Med dette EU-tilskuddet har de fått finansielle muskler til å få løsningen ut til et større marked.

DigiFarm lager digitale løsninger for landbruk, og bruker satellittdata for å utvikle kunstig intelligens på jordbruksproduksjon. Dette brukes til blant annet automatisk deteksjon av jordskiftegrenser og areal, men også deteksjoner av kornarter på ulike områder. Nøyaktige grensedata er viktig for landbruket for å optimalisere driften. DigiFarm har pilotprosjekter i en rekke land, og er med i NCE Heidner Biocluster, Norges ledende bioøkonomi-klynge. Nå har de fått 60 millioner norske kroner fra EU til videre ekspansjon og utvikling.

-Denne støtten gjør at vi kan satse mye sterkere i nye markeder fremover, og det er gøy å være norsk bedrift som gjør det så bra i konkurranse med bedrifter i hele Europa. Vi hadde nok ikke kommet så langt som vi gjorde uten den kontinuerlige oppfølgingen vi fikk fra Innovasjon Norge gjennom hele søknadsprosessen, sier Nils Helset i DigiFarm.

Fra Innovasjon Norge har DigiFarm fått hjelp til søknadsutforming, presentasjonstrening, generalprøve med Innovasjon Norges eksperter og Investinor og detaljerte råd for IPR-strategi. I tillegg har DigiFarm fått avgjørende veiledning fra EU-rådgiver i Heidner-klyngen, som er bedrifter fra hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Velfungerende økosystem

Felles for disse tre bedriftene er at de har tilhørighet til eller utspring fra større miljøer, i form av veletablerte selskaper, forskningsmiljøer og klynger.

-Vi ser på dette som en lagseier, sammen med klyngene, forskningsmiljøene og andre som bidrar til at slike bedrifter blir etablert. Det bekrefter viktigheten av et velfungerende økosystem. Når Innovasjon Norge og miljøene jobber sammen kan vi få til store ting for norsk verdiskaping, sier Haugli.

EIC Accelerator

EIC Akselerator (European Innovation Council Accelerator) er en finansieringsordning i EU hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner EURO og i tillegg egenkapital på inntil 15 millioner EURO.

Finansieringen fra EIC Akselerator går til banebrytende innovasjoner med et stort, internasjonalt vekstpotensial og med betydelig positiv effekt på miljø og samfunn. Kommer du gjennom nåløyet får du finansiering, coaching og akseleratortjenester. Ordningen finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for EIC Accelerator og bidrar med rådgivning i utviklingen av søknadene til EIC, pitching og trening i å svare på krevende spørsmål fra dommerpanelet i Brussel.

Publisert :
Sist oppdatert :