Hopp til hovedinnhold

Tredoblet støtten til gründere i 2020

Vitroscope med gründer Carlo Kriesi som viser sin forskning - et apparat som forske på levende celler utenfor kroppen (in vitro).Foto: synlig.no / Vitroscope
Vitroscope er et eksempel på en gründerbedrift som Innovasjon Norge støttet i 2020. De utvikler et apparat som gjør det mulig å forske på levende celler utenfor kroppen (in vitro), som etterligner forholdene cellene opplever i kroppen (in vivo). Prosjektet har som formål å hjelpe forskere med å få mer nøyaktige resultater, og en bedre forståelse av hvordan eksempelvis en medisin vil fungere i kroppen. Selskapet baserer seg på gründer Carlo Kriesi (bildet) sin forskning i samarbeid med Universitetet i Zurich, og ble videreutviklet ved Ph.d. studier ved NTNU.
I 2020 fikk gründere tre ganger så mye penger i tildelinger fra regjeringen sammenlignet med året før. Selv med sterkt utvidede rammer har Innovasjon Norge opplevd et rekordstort påtrykk fra oppstartsbedrifter over hele landet.

– Vi heier på de små og store jobbskaperne som skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet. I krisetider må vi se muligheter og støtte opp om både nyskaping i etablerte bedrifter og oppstartselskaper. Kreative metoder for verdiskaping hjelper næringslivet ut av krisen, og de som har gode ideer skal vi heie frem. Disse bedriftene er en viktig del av norsk næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Mange gründere og bedrifter har bidratt til å løse den akutte utfordringen vi har stått i. Vi har sett raske leveranser av munnbind, visir og antibac, og oppsving for bedrifter innenfor blant annet respiratorteknologi og transportsystem. Mange bedrifter med digitale løsninger har også gjort det bra gjennom krisen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Tallene

I overkant av 1200 prosjekter har fått tilskudd til oppstart i 2020. Dette er nesten dobbelt så mange som året før. I og med at rammene har vært mye større har det i tillegg blitt levert ut tre ganger så mye penger som året før. Rundt 600 millioner kroner har norske gründere fått i tilskudd i 2020.

Når det gjelder lån for oppstartbedrifter er det innvilget tre ganger så mange, og det er samlet sett snakk om mer enn tre ganger så mye penger som tidligere: over 700 millioner kroner er gitt i gunstige lån til oppstartbedrifter i 2020.

- I 2020 har vi kunnet hjelpe langt flere gründere enn i et normalår på grunn av regjeringens krisepakker. Når bevilgningene brukes opp selv ved en så kraftig økning i rammene er det et tegn på at det ikke mangler gode gründerprosjekter her i landet, for vi har hatt de samme kriteriene i 2020 som tidligere. Den økte pågangen tyder også på at gründerbedriftene i fjor hadde større behov for risikoavlastning, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Innovasjon Norge delte også ut ca 40 millioner til gründer- og innovasjonsmiljøer for å sikre en god infrastruktur og tilgang til kompetanse, nettverk og møteplasser for oppstartsbedrifter over hele landet.

- Regjeringen har tatt grep for å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen i næringslivet, med støtteordninger, låneordninger samt reduserte skatter og avgifter. Totalt er krisepakken til Innovasjon Norge på nesten 4 milliarder kroner. Og vi ser at tiltakene fungerer. Krisen har aktualisert et omstillingsbehov og positivt påvirket innovasjonsaktiviteten i næringslivet, noe som gir optimisme på lengre sikt, sier Nybø.

Hvordan har det gått med gründerne i 2020?

Blant de som har mottatt støtte av oppstartbedrifter i 2020 tilhører den største gruppen IKT-næringen.

- Mange av Innovasjon Norges kunder har klart seg bra under korona, og spesielt har vi sett at teknologibedriftene har gjort det bra. Flere har klart å hente kapital, kommet inn i nye markeder og økt salgstallene sine. Korona har satt Norge og andre land i en situasjon hvor vi har hatt behov for nye digitale løsninger, fordi vi har måttet jobbe og leve på en annen måte. I tillegg har det blant investorer vært et lite skifte i 2020. Vi ser at investorene i større grad orienterer seg mot grønne løsninger, og det har gjort det mulig for mange gründere å hente privat kapital, sier Håkon Haugli.

- Innovasjon Norges mål er å omsette de investeringene vi nå gjør i gründerprosjekter til bedrifter som kan vokse og skape arbeidsplasser, og at mange av dem kan bli fremtidige eksportbedrifter, sier Håkon Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :