Hopp til hovedinnhold

Vil bidra til grønnere industrisatsing

Håkon HaugliFoto: Astrid Waller
– Prosess21 er en viktig milepæl for prosessindustrien i Norge. Innovasjon Norge har allerede bidratt til noe av den omstillingen som prosessindustrien har vært gjennom, og vil fortsette å gjøre det, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
- Innovasjon Norge vil være en aktiv bidragsyter til den grønne omstillingsprosessen som prosessindustrien nå selv tar initiativ til. Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Mandag presentere prosessindustrien sitt manifest – Prosess21 – for omstilling av det som i dag er en viktig eksportrettet men samtidig kraftkrevende og utslippspreget industri i Norge. Prosess21-arbeidet ble satt i gang av Nærings- og fiskeridepartementet i april 2018, med oppgave å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan nå målet om bærekraftig vekst gjennom å minimere utslipp i prosessindustrien.

Arbeidet har involvert en rekke grupper knyttet til norsk industri, forskning og næringsutvikling. Innovasjon Norge har deltatt i sekretariatet for Prosess21, og med fageksperter i flere av arbeidsgruppene.

Konklusjonen i den 180 sider lange rapporten som nå foreligger er at norsk prosessindustri vil omstille seg i grønnere retning. Konkret er det et mål å kutte utslippene fra industrien med 50 prosent innen 2030. Det hører også med at den samme industrien allerede har kuttet utslippene med 40 prosent de siste 30 årene.

– Dette er en viktig milepæl for prosessindustrien i Norge. Rapporten gir mange anbefalinger til industrien selv og til myndighetene, men trekker også frem betydningen av et koordinert virkemiddelapparat og områder som Innovasjon Norge har ansvar for, som behovet for risikoavlastning ved grønn omstilling, vertskapsattraktivitet, utenlandske investeringer og eksportfremme. Vi er glade for å ha deltatt underveis i denne viktige prosessen for en stor og viktig norsk eksportnæring, og deler ambisjonene i rapporten, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Det handler om en stor og tung industri med 25 000 sysselsatte og årlig omsetning på rundt 200 milliarder kroner. Det er samtidig en viktig norsk eksportindustri, som ifølge Prosess21-rapporten årlig står for en eksportverdi på rundt 160 milliarder kroner.

Baksiden av medaljen er det faktum at nettopp denne industrien står for 23 prosent av de norske klimautslippene. I 2019 var utslippene på 11,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Tiltakene som nå skal halvere utslippene i løpet av dette tiåret er ifølge Prosess21 økt bruk av biomasse og utslippsfri hydrogen, elektrifisering og fangst og lagring av CO₂. Da trengs det også statlig hjelp, både til å sikre industrien mer elektrisk kraft og støtteordninger til klimakutt og omstilling.

– Dette er en industri som det er kostnadskrevende å omstille. Innovasjon Norge har allerede bidratt til noe av den omstillingen som denne industrien har vært gjennom, og vil fortsette å gjøre det. Dette er en viktig eksportrettet industri som Norge har behov for, sier Håkon Haugli.

Les mer om Prosess21.

Kontaktperson i Innovasjon Norge: Spesialrådgiver Tor Mühlbradt.

Publisert :
Sist oppdatert :