Hopp til hovedinnhold

Vil ta norsk kreativ teknologi ut i verden

Masse kontorutstyr på en pultFoto: Unsplash
Innovasjon Norge har fått i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram som skal få norsk kreativ teknologi ut i verden.

Eksportprogram for kreativ næring

Programmet skal bidra med kapital og kompetanse til norske teknologibedrifter med teknologiske og digitale løsninger som gir enklere tilgang til kunst og kultur. Målet med programmet er at bedriftene skal nå et større marked.

Programmet, som har en ramme på åtte millioner kroner, retter seg mot norske teknologibedrifter som utvikler og eier teknologiske løsninger og digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunst, kulturelt og kreativt innhold.

Det er Kulturdepartementet som har gitt oppdraget til Innovasjon Norge på vegne av regjeringen.

Se video fra lanseringen med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og Margit Klingen Daams som leder arbeidet med kreative næringer i Innovasjon Norge (artikkelen fortsetter etter videoen):


– Ny teknologi har gjennom tidene gjort kunst og kultur mer tilgjengelig. Det er viktigere enn noen gang å støtte opp om denne utviklingen og bidra til at flere norske bedrifter står bak ny teknologi og digitale tjenester som gir enklere tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud. Samtidig som vi stimulerer og kompenserer for å ivareta arrangementer i kultursektoren, vil regjeringen bidra til utvikling og vekst der det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Norden og Norge har vært i front når det gjelder bruk av ny teknologi og digitale tjenester, men andre land kommer raskt etter. Under koronapandemien har digitaliseringen og teknologibruken akselerert og etterspørselen etter kreativ teknologi økt markant. Her er det eksportmuligheter som programmet skal bidra til å realisere, sier leder for kreativ næring i Innovasjon Norge, Margit Klingen Daams.

Femte eksportprogram

Kreativ teknologi ut i verden er det femte eksportprogrammet som Innovasjon Norge gjennomfører på oppdrag fra Kulturdepartementet. Det har tidligere vært gjennomført program for dataspill, arkitektur og litteratur. Det pågår et program for musikk, som Innovasjon Norge gjennomfører i samarbeid med Music Norway.

Programmene skal bidra til utvikling i de norske kulturbransjene, styrke den internasjonale konkurransekraften og bidra til økte eksportinntekter. Programmet gir bedriftene som har kvalifisert seg for deltakelse, tilgang til kapital og kompetanse skreddersydd til bedriftenes behov. Bedriftene jobber med egen forretningsutvikling under hele programmet, som varer i rundt to år. I tillegg til en rekke workshops og seminarer for de deltakende bedriftene, arrangeres det åpne seminarer og konferanser. Programmene er notifisert hos ESA.


Kontaktpersoner

Bilde av : Margit Klingen Daams
Margit Klingen Daams
Spesialrådgiver kreativ næring

Publisert :
Sist oppdatert :