Hopp til hovedinnhold

EIC Accelerator

EIC Accelerator er en ordning for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Programmet tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

Ordningen består av tilskudd på inntil 2,5 millioner euro, og mulighet for egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro.

EIC Accelerator drives av et innovasjonsråd, European Innovation Council (EIC). Rådet er en del av EUs rammeprogram Horisont Europa. Det er sterk konkurranse om midlene som tilbys fra EIC, så for å ha en sjanse til å nå frem kreves det at prosjektet har høy innovasjonsgrad, et sterkt dedikert team og at innovasjonen er med på å bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for ordningen og kan være med å bistå i søknadsprosessen og forberedelser til pitching foran en jury i Brussel.

Hvem kan søke?

EIC Accelerator er en ordning forbeholdt små og mellomstore bedrifter (SMB’er). Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål/globale samfunnsutfordringer. Det gis prioritet til "deep tech", det vil si en innovasjon eller løsning som kommer fra krevende teknologisk utvikling eller en vitenskapelig basert oppfinnelse eller oppdagelse. Norske bedrifter har fulle deltakerrettigheter i EIC Accelerator.

Hva kan det søkes om?

Ordningen gir mulighet til å søke på 0,5 - 2, 5 millioner euro (70 % av totale kostnader) i tilskudd, samt egenkapitalfinansiering på inntil 15 millioner euro for skalering og vekst av banebrytende innovasjoner med høyt vekstpotensial. Bedrifter med teknologisk løsninger av strategisk europeisk interesse kan søke om mer enn 15 millioner euro i egenkapital. Innovasjonen må allerede være validert i et relevant (industrielt) miljø og målet er kommersialisering i løpet av 1-2 år. Aktiviteter i prosjektet kan for eksempel omfatte utvikling av protyper, testing, demonstrasjon, produktvalidering i fullskala, og markedsreplikasjon.

Les mer om EIC Accelerator på Europakommisjonens nettsider.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

Søknad og hva vi kan bistå med

Det er EU som evaluerer søknaden, mens Innovasjon Norge kan tilby rådgivning, veiledning og kursing underveis i hele søknadsløpet. Søknadsprosessen til EU består av tre steg:

  1. En kort prosjektskisse (ca 20 spørsmål), pitchdeck og en kort presentasjonsfilm. Løpende søknadsfrist. Hvis prosjektet blir vurdert som relevant, kan bedriften gå videre til neste steg.
  2. Fullstendig søknad, en forretningsplan, med fokus på innovasjon, markedsstrategi og bedriftens gjennomføringsevne. I 2023 er søknadsfristene 11. januar, 22. mars, 7. juni og 4. oktober.
  3. Pitch og intervju med investorpanel for endelig vurdering av prosjektet

Vi tilbyr søknadsveiledning, kvalitetssikring av søknaden og pitchetrening. Ta kontakt med en EU-rådgiver for mer informasjon.

Mer informasjon om søknadsprosessen

Prosjektetableringsstøtte (PES)

Du kan få økonomisk støtte fra Forskningsrådet til å utarbeide søknader til EIC Accelerator ved steg 2 - fullstendig søknad. Maksimalt støttebeløp er 75 000 kroner. Søknad om PES må sendes innen 4 uker før søknadsfrist. Den blir administrativt behandlet av Forskningsrådet.

Les mer og søk om støtte til prosjektetablering og posisjonering rettet mot Horisont Europa (Forskningsrådet)

Les mer

Kurstilbud

  • Forskningsrådet kurstilbud om Horisont Europa: Her er kurstilbud som kan hjelpe din bedrift i forbindelse med prosjektutvikling og hvordan man utarbeider gode prosjektforslag, prosjektledelse, økonomi, og kurs om spesielle tema som f.eks innovasjonsledelse, Impact og Exploitation, samt Open Access. Kursene er gratis og digitale.
Publisert :
Sist oppdatert :