Hopp til hovedinnhold

Europeiske innovasjonsøkosystemer

En rekke med EU-flagg som veiver i vinden utenfor EUs hovedkvarterFoto: Christian Lue
Europeiske innovasjonsøkosystemer (EIE) er en ordning under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon, som skal bidra til å tilrettelegge for mer samarbeid og kompetansedeling mellom innovasjonsøkosystemer på tvers av land i Europa.

Utlysningene i ordningen er såkalte nettverksutlysninger som skal bidra til å tilrettelegge for mer interaksjon og bedre integrasjon mellom innovasjonsøkosystemer på tvers av europeiske land.

Hvem kan søke?

Denne ordningen retter seg mot en rekke aktører, blant annet oppstarthjelpere og inkubatorer, akseleratorer, startups og SMBer, innovasjonshuber, klynger, bedriftsnettverk, investorer, teknologiparker, ulike aktører som leder initiativer eller nettverk som støtter implementering og bruk av innovasjon, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter osv.

Hva kan det søkes om?

Hva det kan søkes om støtte til varierer fra utlysning til utlysning. Generelt gis det støtte til utarbeidelse av felles strategier, verktøy og tjenester (fks. kompetanseprogram, nettverksarrangement osv.), utveksling av ressurser (utveksling av startups, SMBer, mentorer, investorer osv.) og utvikling av innovasjonsmodeller og metodikk til gjenbruk og skalering på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Få en introduksjon til EIE og et utvalg av utlysningene i webinaret under:

Klikk her for å laste ned presentasjonen i PDF.

Aktuelle utlysninger

Eurostars: SMBer kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke. Frist to ganger i året (februar og september/oktober).

Women TechEU: mulighet for tidlig stadiet deep tech bedrifter med kvinnelig grunnlegger eller medgrunnlegger som har en rolle i toppledelsen (CEO, CTO eller tilsvarende) å søke om tilskudd på EUR 75 000 til blant annet videreutvikling av forretningsplan og vekststrategi, markedsavklaringsaktiviteter, partner, - og investorsøk. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke. Frist 10. november 2021.

Expanding Acceleration Ecosystems: mulighet for selskapsbyggere å søke støtte til blant annet kunnskapsdeling, kompetansebygging, utveksling og deling av startups, SMBer, mentorer, investorer osv. på tvers av innovasjonsøkosystemer i Europa. Frist 10. november 2021.

Hvordan kan Innovasjon Norge og Forskningsrådet bistå?

Innovasjon Norge kan bidra med faglig veiledning og sparring. Ta kontakt med en EU-rådgiver:

Bilde av : Tim Genge
Tim Genge
NCP cluster 5 - klima, energi og mobilitet

Innovasjon Norge kan også bistå med å finne mulige samarbeidspartnere til å danne konsortier gjennom Enterprise Europe Network, verdens største rådgivernettverk for SMBer. Ta kontakt med vår koordinator: een@innovasjonnorge.no

Gjennom Forskningsrådets prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte (PES) ordning, kan det søkes om støtte til å skrive søknader, slik at norske aktører med en formell rolle i et EU-prosjektforslag kan levere konkurransedyktige søknader.

Nyttige lenker:

Publisert :
Sist oppdatert :