Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Agrifoodtech Italia og Frankrike

En grønnsaksbonde står midt blant de grønne vekstene© Getty Images
Italia og Frankrike er to av Europas største eksportører av landbruksprodukter. Landene har et skarpt fokus på effektivitet og bærekraft på tvers av hele verdikjeden, og det er betydelige markedsmuligheter for norske agrifoodtech-selskaper som tilbyr smarte løsninger. Ved å delta i dette programmet, får du inngående kjennskap til markedene og tilgang til uvurderlig nettverk.

På grunn av klimaendringer og behov for matsikkerhet står landbruket i Italia og Frankrike overfor store utfordringer. Det er iverksatt nye retningslinjer for å implementere teknologiske løsninger i landbruks- og matsektoren.

Økonomien i denne sektoren er av stor betydning for begge landene. I Italia generte sektoren over 65 milliarder euro, og de har flest landbruksprodukter med betegnelser for å beskytte opprinnelse og geografi som er anerkjent av EU.

Med sine 450 000 gårdsbruk og et jordbruksareal på nesten en tredjedel av landet, har Frankrike satt i verk ulike subsidieordninger, insentiver og nye retningslinjer for et fremtidig bærekraftig landbruk - og for å forbedre og sikre hele verdikjeden fram til forbrukeren.

Programmet arrangeres av Innovasjon Norges kontorer i Italia og Frankrike med god støtte fra Bionova, Innovasjon Norge Innlandet og AgriFoodTech Norway.

For hvem

Bedrifter med relevante løsninger innenfor agrifoodtech som vil inn på de italienske og franske markedene, eller som allerede er etablert i disse markedene og vil styrke sin tilstedeværelse der.

Vi ser etter bedrifter med

 • en eksportstrategi som er godkjent av styret
 • tilstrekkelig finansiell kapasitet
 • ressurser og evne til å oppskalere
 • høyt ambisjonsnivå

Hva lærer du

Gjennom dette eksportprogrammet får du innsikt og kjennskap til markedenes strukturer og behov, lærer om forretningskulturene og blir introdusert til relevante nettverk. Du blir også godt kjent med andre norske bedrifter i bransjen som vurderer de samme markedene. Vi ser ofte at bedrifter i etterkant av Global Growth-programmene velger å samarbeide om å etablere seg i markedet.

Innholdet blir skreddersydd etter deltakende bedrifters profil og behov. I samarbeid med Team Norway sitt nettverk og kapasitet i Italia og Frankrike tilbyr vi:

 • å være døråpner og knytte kontakt med relevante kunder og partnere
 • å legge til rette for nettverksbygging med interessenter som næringsklynger, myndigheter og andre viktige institusjoner.
 • bistand fra Eksportsenteret, IPR-rådgiver og rådgiver for internasjonalisering
 • coaching for å holde gode engelske pitcher og presentasjoner
 • tjenester etter programmet for å følge bedriften din hele veien ut i markedet

Oppbygging og datoer

Søknadsfristen er 1. april 2024. Lenken for å melde interesse finner du lenger ned på siden. Vi sender deg invitasjon til informasjonsmøtet 19. mars kl. 14, hvis du melder interesse før dette tidspunktet.

 • 9. april: Kick-off i Norge - Bli kjent med hverandre, og definere behov, fokusområder og forventninger. Introduksjon til de italienske og franske agrifoodtech-markedene, aktører i bransjen, markedsstrukturer og forretningskulturene i begge land. Informasjon om hva Eksportsenteret, IPR-rådgiver, coach til pitchetrening og andre hos oss kan tilby og hjelpe bedriften din.
 • Uke 24: Første markedsbesøk - Foredrag og møter med nøkkelaktører i bransjen, myndigheter, klynger med flere. Fokus på hvordan markedene er bygd opp og fungerer, relevante politiske føringer og incentiver, samt regulative og juridiske føringer.
 • Oktober/november: Markedsbesøk i Italia
 • Mars 2025: Markedsbesøk i Frankrike
 • Mars/april 2025: Avsluttende samling i Norge - Oppfølging etter markedsbesøkene, debrief om programmet og veien videre.

Markedsbesøkene blir til relevante områder for italiensk og fransk agrifoodtech. Gruppen deles opp, slik at hver bedrift møter relevante kundegrupper og aktører i bransjen utfra profil, behov og hva slags type løsning bedriften tilbyr. Basert på bedriftenes interesse avgrenses programmet til spesifikke markedssegmenter.

Hva koster det

 • 30 000 kroner for små og mellomstore bedrifter
 • 50 000 kroner for store bedrifter

Har du spørsmål, kan du kontakte:

Bilde av : Josien Bouwman
Josien Bouwman
Avdelingsleder
AF
Anders Melleby Fremmerlid
Seniorrådgiver - Landbruk

Publisert :
Sist oppdatert :