Hopp til hovedinnhold

Global Growth - akvakultur Canada

Laks som svømmer© VisitNorway.com
Canada er verdens fjerde største lakseprodusent. Ingen annen nasjon har en lengre og mer egnet kystlinje, og landsdelen Newfoundland har skyhøye ambisjoner for vekst. Dette Global Growth-programmet skal hjelpe norske selskaper inn i den canadiske akvakultursektoren.

English version

Produksjonsvolumet i Newfoundland og Labrador øker, og landsdelens kalde vann og omfattende kystlinje er avgjørende ressurser for produksjon av høykvalitetslaks. Lakseproduksjonen var omtrent 19 635 tonn i 2021, noe som er en økning på 80 prosent fra 2020. Atlanterhavslaks er den viktigste kommersielle laksearten i Newfoundland og Labrador.

I de senere årene har bærekraftutfordringer knyttet til lakseindustrien vært høyt på agendaen både i Norge og i Canada. Norske bedrifter med nye og gode løsninger som kan imøtekomme krav og markedets forventninger har store muligheter. Løsninger innen lus, fiskevelferd/helse, sykdommer, rømte fisk osv. er etterspurte.

For hvem

Selskaper med relevante produkter og tjenester for det kanadiske akvakulturmarkedet og som har:

 • høyt internasjonalt ambisjonsnivå
 • eksportstrategi forankret i styret
 • tilstrekkelig økonomisk kapasitet
 • ressurser og evne til å skalere

Under har vi listet opp deler av forsyningskjeden med stort potensial for den norske leverandørindustrien. Listen er ikke uttømmende, og norske selskaper som jobber innen andre deler av forsyningskjeden kan søke om deltakelse i programmet.

Fiskehelse

 • Generell fiskehelse, vaksiner og løsninger mot lakselus
 • Miljøovervåking
 • Smoltproduksjon
 • Genetikk og avl

Datainnsamling og kunstig intelligens

 • Automatisering
 • Celle- og internettinfrastruktur
 • Datainnsamling og analyse
 • Robotikk

Containment

 • Design, ingeniørvirksomhet og konstruksjon
 • Lukkede, halvåpne og åpne inneslutningssystemer

Servicefartøy

 • Lastefartøy
 • Frakt av levende og død fisk
 • Høstefartøy
 • Smolttransport 

Avfallshåndtering

 • Organisk og uorganisk avfallshåndtering

Hva lærer du

Vi skal bidra til at de deltakende selskapene kan øke eksporten gjennom å:

 • bedre forstå muligheter og utfordringer i markedet
 • bygge den nødvendige kompetansen for å arbeide effektivt i den kanadiske akvakultursektoren
 • sikre nøkkelfaktorer for konkurransekraft i det canadiske markedet
 • Få hjelp til å kartlegge kunder, partnere og øvrige interessenter
 • bli introdusert for interessentorganisasjoner i det canadiske akvakulturmarkedet, inkludert industrielle klynger, regionale og regulatoriske myndigheter, og lakseoppdrettere
 • få treningsøkter for presentasjon, konsulenttjenester og workshops digitalt og fysisk.

Oppbygging og datoer/Program

 • Søknadsfrist: 29. februar 2024
 • Februar: Intervjuer med søkere starter
 • Mars: Endelig beslutning om hvilke selskaper som blir invitert til å delta
 • April: Kickoff workshop i Norge

Planlagte aktiviteter

Programmet består av samlinger i Norge, forberedende webinarer og besøk i markedet for å møte nøkkelpersoner i den canadiske akvakulturindustrien.

 1. Kickoff-workshop: Bli kjent med hverandre og definere fokusområder, behov og forventninger, samt introduksjon til det canadiske akvakulturmarkedet. Workshopen arrangeres 11. april. Fysisk beliggenhet: TBD
 2. Seminarer: Innovasjon Norge arrangerer seminarer digitalt for å forberede deg på markedsbesøkene. Det tilbys også pitchtrening for å hjelpe deg med å tilpasse salgsbudskapet for et internasjonalt publikum.
 3. På første markedsbesøk til Newfoundland i Canada reiser vi sammen som en delegasjon. Deltakerne blir introdusert for markedet og møter ulike nøkkelaktører i perioden 3.-6. juni.
 4. Under andre markedsbesøk står deltakelse på Cold Harvest-messen og målrettede møter med relevante interessenter på programmet. Dette markedsbesøket arrangeres fra 7.-10. oktober.
 5. Avsluttende workshop: Oppfølging etter markedsbesøk, evaluering av programmet og veien videre. Workshopen blir i november 2024. Vi kommer tilbake med mer informasjon om tid og sted.
 6. Vi tilbyr 1:1 konsulentstøtte – et begrenset antall timer med konsulenttjenester levert av Innovasjon Norge Canada eller deres konsulenter, avhengig av de enkelte selskapenes behov/forespørsler.

Vennligst merk at tidsplanen for de ulike aktivitetene kan endres.

Standplass på Cold Harvest-messen kan være tilgjengelig gjennom Innovasjon Norge for en rimelig avgift.

Hva koster det

 • Små og mellomstore bedrifter (SMB): 30 000 kroner
 • Store bedrifter: 60 000 kroner

I tillegg må selskapene dekke egne reisekostnader.

Lenken nedenfor er ikke forpliktende påmelding, men viktig for å melde interesse.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Bilde av Caleb Chapman
Caleb Chapman
Seniorrådgiver i Canada
Martin Olsen
Internasjonaliseringsrådgiver
Bilde av : Stein Oddvar Sægrov
Stein Oddvar Sægrov
Handelsråd i Canada
Protrett av Rita Brokstad
Rita Brokstad
Spesialrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :