Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Green Maritime Frankrike

Tourist ferry on the River Seine, Paris, France© GettyImages
Frankrike har verdens nest største eksklusive økonomiske sone, og et omfattende innlandsvann-nettverk av elver og kanaler for gods- og passasjertransport. Dette gjør Frankrike til et gunstig marked for eksport av grønne maritime passasjertransportløsninger.

English version

Norge har et komplett maritimt økosystem med en velfungerende verdikjede. Norske verft har oppnådd en ledende posisjon internasjonalt. Andelen lav- og nullutslippsfartøy konstruert ved norske verft er høyere enn alle andre skipsbyggernasjoner til sammen. Lav- og nullutslippsløsninger samt tilsvarende infrastruktur for passasjerfartøy representerer velprøvd og moden teknologi i det norske markedet, og er klare for det franske markedet.

Global Growth Program for Green Maritime har som mål å fremme bærekraftige maritime løsninger i Frankrike. Hovedmålet er å øke eksporten, stimulere til verdifulle partnerskap og tilby essensiell innsikt for suksess innenfor den maritime sektoren.

Kjernen i programmet er en målrettet posisjonering av norske verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører i det franske markedet for grønne maritime passasjerskip. Målet med denne strategiske tilnærmingen er å utnytte den stadig økende etterspørselen etter miljøvennlige maritime løsninger på en mest mulig effektiv måte.

Frankrikes maritime landskap utmerker seg med hele 564 havner, som samlet sett håndterer imponerende 360 millioner tonn gods årlig og betjener omtrent 30 millioner passasjerer. Dette fremhever det enorme potensialet som finnes i den franske maritime sektoren.

I et betydelig skritt for å fremme innovasjon og akselerere avkarboniseringen av den maritime sektoren, har den franske regjeringen bevilget betydelig offentlig støtte på 300 millioner euro i januar 2023. Denne finansieringsinnsprøytningen er rettet mot å fremme innovasjon og akselerere implementeringen av grønne løsninger innen maritim industri i løpet av de kommende fire årene, i tråd med bærekraftsmålene.

Programoversikt

Varighet: 8 måneder

  • 6 samlinger som fremmer kunnskapsutveksling og samarbeid.
  • 2 markedsbesøk med sikte på å forstå det franske maritime markedet og identifisere muligheter.
  • 15 timer med personlig tilpassede veiledningsøkter tildelt hver deltaker.

Global Growth for Green Maritime er støttet av Team Norway France, som består av Innovasjon Norge, Maritime CleanTech, det fransk-norske handelskammeret (CCFN), og den norske ambassaden i Frankrike.

Kontaktinformasjon

Innovasjon Norge:

Stephanie Volpe – stephanie.volpe@innovationnorway.no, +33 6 35 41 73 11

Maritime CleanTech:

Håvard Tvedte - haavard@maritimecleantech.no, +47 926 30 119

Publisert :
Sist oppdatert :