Hopp til hovedinnhold

Merkevarebygging for havnæringer

Undervannsrobot i aksjon under vann© Blue Eye Robotics
Skal du selge, må kundene kjenne deg. De må forstå hva du har å tilby og hvorfor dette er relevant for dem. Vi har flere kurs og workshop for bedrifter innen havnæringen, som kan være starten på en prosess for å jobbe med egen merkevare og strategisk posisjon. Du får også innsikt i hvordan dere kan bygge på og få gevinst av verdier i nasjonal merkevare.

Norske havbedrifter er blant verdens beste, men selv ikke verdens beste produkter selger seg selv. Skal du selge, må kundene kjenne deg. De må rett og slett forstå hva du har å tilby og hvorfor dette er relevant for dem. Vi kaller dette for posisjonering, og her kan de fleste norske bedrifter bli bedre.

Våre undersøkelser viser at Norge er kjent ute i veden som en nisjeaktør som leverer teknologisk svært avanserte produkter, men vi blir også sett på som svært produktorienterte - med lav kundeorientering. Markedsføring, kommunikasjon og relasjonsbygging er ikke norske paradegrener. Det må vi gjøre noe med

Må forstå markedstrender og kundebehov

Norges posisjon som en verdensledende havnasjon er nemlig ikke naturgitt. Den globale konkurransen om markedsandeler er knallhard og vil bli tøffere. I fremtiden vil ikke produkter og tjenester selge seg selv bare fordi de har god kvalitet. Til det er den globale konkurransen for hard.

Morgendagen vil tilhøre de bedriftene som har øret tett til markedet, og som forstår markedstrender og kundebehov. Produkt- og tjenesteinnovasjon vil ikke lenger dreie seg om å utvikle noe «bedre», men om å løse problemer i samarbeid med nåværende eller nye kunder.

Da må du stille deg spørsmålene: Hva skal din bedrift være kjent for? Hvordan skal du posisjonere deg i markedet? Hvilke konkurransefordeler vil dette gi deg? Hvordan kan du vinne nye kontrakter og markedsandeler?

Hvilke bedrifter kan delta?

I utgangspunktet retter tilbudene seg til bedrifter innen havnæringer. Avhengig av kapasitet kan tilbudet også gjelde bedrifter fra andre næringer.

Hva får din bedrift?

  • starten på en prosess for å jobbe med egen merkevare og posisjon
  • innsikt i hvordan dere kan bygge på og kapitalisere på verdier i nasjonal merkevare
  • gjøre dere til bedre bestillere og kjøpere av kompetansetjenester for å bygge merkevare

Du kan velge mellom flere tilbud

Workshop

3-4 timer med deltakere fra bedriften
Meld din interesse til innovasjonsrådgiver, eller din kundeansvarlige i Innovasjon Norge.

Digital veileder

Her får du konkrete tips og inspirasjon fra de som har gått foran. I tillegg får du tips og øvelser for hvordan jobbe med merkevarebygging og strategisk posisjonering i egen bedrift.

Veileder

Innovasjon Norge har laget denne veilederen for å inspirere norske havbedrifter. Her vil du finne verktøy som din bedrift kan ta i bruk for å selge mer til flere kunder. Veilederen består av syv kapitler som kan leses samlet eller hver for seg. Du kan bruke den både som en inspirasjonskilde, lærebok eller oppslagsverk ved behov. Vi tror tiden du bruker på veilederen, vil være vel verdt tiden.

Digitalt minikurs

Delta på vårt digitale minikurs. Her får du en introduksjon til merkevarebygging og øvelser for hvordan jobbe med merkevarebygging og strategisk posisjonering i egne bedrift.

Kommer!

Publisert :
Sist oppdatert :