Hopp til hovedinnhold

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters

Mennesker som feirer lansering av klyngenettverkFoto: Tom Hansen
Norwegian Innovation Clusters lanserer nye klyngenettverk 2018 på Det Gamle Museet i Oslo.
Samarbeider du med andre om utvikling innenfor et bestemt område, og ønsker litt ekstra fart på satsningen? Det finnes mange fordeler med samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter, og vi støtter disse gjennom klyngeprogrammet vårt.

Norsk næringsliv har over lang tid arbeidet for økt samarbeid, deling og styrket konkurranseevne i fellesskap. Status som klynge åpner nye muligheter, der aktører med felles mål kan arbeide tettere sammen om bærekraftig innovasjon. Gjennom klyngeprogrammet får lokale gründere anledning til å skinne, kompetent kapital blir aktivert og bedriftene i klyngen får styrket sitt strategiske arbeid i tråd med globale innovasjonstrender.

Hvem kan bli tatt opp som klynge?

Klyngestatus gis til samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Næringsaktørene i førersetet og holder i samarbeidet.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, Arena Pro og GCE. NCE er ikke lenger et program, men et merkenavn som klynger kan kvalifisere seg til. Trykk her for å lese mer om de ulike programmene. Det foretas årlig evaluering av hvorvidt hver enkelt klynge utvikler seg i tråd med strategi og målsetting, og hvorvidt de tilfredsstiller kravene til å være en del av programmet.

Søknadsfrist er midten av september hvert år, og nye klynger annonseres én måned senere.

Hva kan vi bidra med?

  • Finansiering
  • Kompetanse
  • Rådgivning
  • Nettverk
  • Profilering

Dette legger vi vekt på i søknaden

Det er en forutsetning at samarbeidet kan gi klare synergimuligheter innenfor klyngen, eller mot eksterne miljøer, innenfor eller på tvers av verdikjeder og teknologier. Det bør være et tydelig potensial for økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne i klyngen basert på samarbeid mellom aktørene. Det skal vises til et strategisk utviklingsprosjekt som kan bidra til økt innovasjon og fornyelse, og som kan utløses og forsterkes gjennom støtte fra programmet.

Bred medvirkning fra de viktigste aktørene i klyngen og et aktivt lederskap gir et fortrinn.

Klyngeprogrammet ledes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet. Kommunal og distriktssdepartementet finansierer programmet.

Publisert :
Sist oppdatert :