Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til innovativt bruk av tre

Bygning i tre© Getty Images
Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

Bruk av fornybart materiale fra skog kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp. Store og små bedrifter over hele landet kan søke støtte til utviklingsprosjekter.

Hvem kan få finansiering?

Vi kan støtte alle bedrifter som arbeider for å øke bruken av tre. Spesielt søker vi produksjonsbedrifter innenfor byggesektoren.

Hva kan vi finansiere?

Din bedrift kan få tilskudd til delvis dekning av kostnader i et utviklingsprosjekt som bidrar til økt industrialisering:

 • Produktutvikling: Uttesting, utvikling og dokumentasjon av treprodukter
 • Prosessutvikling: Kompetansebygging og gjennomføring av industrialisering og effektivisering av produksjon
 • Bedriftsutvikling: Videreutvikling av forretningsplan, spesifikk kompetanseutvikling, innhenting av internasjonal kunnskap, samt samarbeidstiltak mellom produksjonsbedrifter
 • Mulighetsstudie: Testing av byggekonsepter som kan industrialiseres: Kartlegging av kunnskap, behovsanalyse for beslutningsgrunnlag

Hvem kan motta støtte

Disse kriteriene benyttes ved prioritering av hvilke prosjekt som får støtte:

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
 • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften
 • Hvordan prosjektet bidrar til økt bruk av tre
 • Hvor innovativt målet med prosjektet er
 • Bedriftens evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet
 • Forutsetninger, gjennomføringsplaner, forretningsplaner og budsjetter skal være realistiske
 • Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.
Publisert :
Sist oppdatert :