Hopp til hovedinnhold

Visjon 2030 - Løsninger for COVID -19 respons innen helse i utviklingsland

Nærbilde av koronavirus© Getty Images
I lys av COVID-19-pandemien er det store behov for krisetiltak. Mange utviklingsland vii være spesielt sårbare i denne globale krisen. Har du en nyskapende løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse? Visjon 2030 kan være med å finansiere prosjektet.

Se Visjon 2030 - Finansiering av løsninger innen helse og utdanning for utviklingsland for generelle søkekriterier, utvalgskriterier, finansiering og vilkår for utbetaling.

Nye kriterier i den ekstraordinære utlysningen relatert til COVID-19 respons innen helse

 • Det prioriteres teknologi og løsninger som kan skaleres og ha stor effekt. Det er fokus pa løsninger som kan møte umiddelbare behov. Samtidig ønsker man a styrke helsesystemene i sarbare land og evnen til å håndtere de langsiktige konsekvensene av koronakrisen.
 • Det prioriteres produkter og løsninger som er kommet langt i utviklingsfasen og som enkelt kan tilpasses, kommersialiseres og skaleres opp.
 • Fokus er på utviklingslands konkrete behov for produkter og løsninger innen beskyttelse og smittevern, diagnostikk, behandling og tiltak rettet spesifikt mot koronarespons.
 • Produkter og løsninger kan komme fra andre relevante industrier.
 • Produkter og løsninger kan også være rettet mot områder som indirekte hindrer spredning, informasjonsspredning, datainnsamling og analyse, og generelt bidrag for effektiv koronarespons.
 • lmplementering i land i Afrika sør for Sahara prioriteres.

Innhold i skissene

For å sikre en rask og effektiv behandling gir vi også bedrifter mulighet til å sende en kortfattet skisse/prosjektbeskrivelse for å få en forhåndsvurdering av prosjektets relevans før en eventuell søknad.

Skissen (maks to A4-sider) må gi informasjon om både bedrift og prosjekt, og bør inneholde:

 • Kort beskrivelse av bedriften, med nøkkeltall og kontaktinfo
 • Kort beskrivelse av prosjektet og hvordan dette kan hjelpe utviklingsland med å løse utfordringer innen helse i COVID-19-pandemien
 • I hvilken grad vil løsningen kunne bidra til å løse både kortsiktige og mer langsiktige problemer som oppstar som følge av pandemien
 • Marked (land) og målgruppe for løsningen
 • Samarbeidspartnere eller potensielle samarbeidspartnere
 • Hovedaktiviteter med tidslinje og kostnader i et eventuelt prosjekt

Kontakt

Vidar Ellingsen: vidar.ellingsen@innovasjonnorge.no mob: 928 98 078

Publisert :
Sist oppdatert :