Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til innovativt bruk av tre

  Bygning i tre
  CCelia / GettyImages

  Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

  Bruk av fornybart materiale fra skog kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp. Store og små bedrifter over hele landet kan søke støtte til utviklingsprosjekter. 

  Hvem kan få finansiering?

  Vi kan støtte alle bedrifter som arbeider for å øke bruken av tre. Spesielt søker vi produksjonsbedrifter innenfor byggesektoren.

  Hva kan vi finansiere?

  Din bedrift kan få tilskudd til delvis dekning av kostnader i et utviklingsprosjekt som bidrar til økt industrialisering:

  • Produktutvikling: Uttesting, utvikling og dokumentasjon av treprodukter
  • Prosessutvikling: Kompetansebygging og gjennomføring av industrialisering og effektivisering av produksjon
  • Bedriftsutvikling: Videreutvikling av forretningsplan, spesifikk kompetanseutvikling, innhenting av internasjonal kunnskap, samt samarbeidstiltak mellom produksjonsbedrifter
  • Mulighetsstudie: Testing av byggekonsepter som kan industrialiseres: Kartlegging av kunnskap, behovsanalyse for beslutningsgrunnlag

  Hvem kan motta støtte

  Disse kriteriene benyttes ved prioritering av hvilke prosjekt som får støtte:

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften
  • Hvordan prosjektet bidrar til økt bruk av tre
  • Hvor innovativt målet med prosjektet er
  • Bedriftens evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet
  • Forutsetninger, gjennomføringsplaner, forretningsplaner og budsjetter skal være realistiske
  • Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.