Hopp til hovedinnhold

Digital Europe Programme (DIGITAL)

Digital Europe Programme omringet av animasjoner av ulike mennesker som jobber med digitale yrker© Europakommisjonen
DIGITAL Europa programmet (2021-2027) er EUs program for digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor. Økt bruk av digitale teknologier skal styrke næringslivets konkurransekraft, bedre offentlige tjenester, og bidra til å løse globale utfordringer innen klima, miljø, helse og sikkerhet. Programmet skal også bidra til at EU blir mer teknologisk uavhengig av andre land og regioner.

Digital Europe Programme (DIGITAL)

EU investerer nå i fellesløsninger for digital infrastruktur og kompetansetilbud som norske bedrifter, klynger, og andre forsknings- og innovasjonsaktører kan ta del i.

Programmet er delt inn i ulike satsingsområder:

1) tungregning

2) data, skytjenester og kunstig intelligens

3) cybersikkerhet

4) avansert digital kompetanse

5) utrulling av digitale teknologier i samfunns- og næringsliv.

I tillegg ventes et sjette satsingsområde innen mikroelektronikk («chips»). Her finner du en oversikt over utlysninger som er ute nå: Ny utlysningsrunde i Digital Europa.

Hva betyr dette for norske bedrifter?

Bedrifter kan få EU-finansiering gjennom å søke på utlysninger, eller som en del av et samarbeidsprosjekt. Konsortiene kan bestå av aktører fra næringsliv, klynger, forsknings- og innovasjonsmiljøer og offentlig sektor. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her: Delta i Digital Europa.

Bedrifter kan også benytte seg av de digitale kapasitetene som bygges opp gjennom programmet. Blant annet kan norske bedrifter få hjelp til å ta i bruk data og digitale teknologier gjennom rådgivning fra et europeisk nettverk av «European Digital Innovation Hubs» (EDIH). Norge har to EDIHer - Nemonoor og Oceanopolis. Innovasjon Norge kan fra og med høsten 2023 tilby medfinansiering til bedriftsnettverk som ønsker et digitalt kompetanseløft gjennom bruk av EDIH.

Les artikkelen: Trondheim-selskap skal bringe datasikkerhet til Europa

Hva kan Innovasjon Norge tilby?

Innovasjon Norge tilbyr sparring for bedrifter og klyngemiljøer som vurderer å søke på utlysninger i Digital Europa. Innovasjon Norge kan også bistå universiteter- og høgskoler og andre forskningsmiljøer med å mobilisere bedrifter til samarbeidsprosjekter. Innovasjon Norge gir ikke bistand til søknadsskriving, men kan bidra med noe veiledning.

Innovasjon Norge vil også bidra med informasjon og veiledning til bedrifter som ønsker å benytte seg av tjenester i DIGITAL Europa programmet, herunder EDIHene.

Innovasjon Norge utgjør sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Forskningsrådet den nasjonale koordineringsgruppen for oppfølging av DIGITAL Europa. 21. mars inviterte vi til infomøte om de nye arbeidsprogrammene. Se opptak av direktesendingen her.

På denne siden får du mer informasjon om hva programmet er, og hvordan du kan delta: Digital Europe Programme (DIGITAL) | Digdir.

Kontakt oss

Bilde av : Ingrid Wik
Ingrid Wik
Koordinator, NCP Digital Europe
Publisert :
Sist oppdatert :