Hopp til hovedinnhold

Digital Europe Programme - DIGITAL

Digital Europe Programme omringet av animasjoner av ulike mennesker som jobber med digitale yrker© Europakommisjonen
DIGITAL Europa programmet (2021-2027) er EUs program for digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor. Økt bruk av digitale teknologier skal styrke næringslivets konkurransekraft, bedre offentlige tjenester, og bidra til å løse globale utfordringer innen klima, miljø, helse og sikkerhet. Programmet skal også bidra til at EU blir mer teknologisk uavhengig av andre land og regioner.

EU investerer i teknisk infrastruktur og og digital kompetanse som norske bedrifter, klynger, og andre forsknings- og innovasjonsaktører kan ta del i.

Programmet er delt inn i ulike satsingsområder:

1) tungregning

2) data, skytjenester og kunstig intelligens

3) cybersikkerhet

4) avansert digital kompetanse

5) utrulling av digitale teknologier i samfunns- og næringsliv.

6) mikroelektronikk/"chips"

Her finner du en oversikt over utlysninger som er ute nå: Aktive utlysninger i Digital Europa.

Les artikkelen: Trondheim-selskap skal bringe datasikkerhet til Europa

Hva betyr dette for norske bedrifter?

Bedrifter kan få EU-finansiering, og tilgang til nettverk og kompetanse gjennom å søke på utlysninger. De fleste utlysningene er rigget som samarbeidsprosjekter. Det legges til grunn at det er med partnere fra flere land. Konsortiene kan bestå av aktører fra næringsliv, klynger, forsknings- og innovasjonsmiljøer og offentlig sektor.

Les mer om ulike søknadstyper og søknadsprosessen her

Bedrifter vil også få god nytte av programmet ved å benytte seg av den tekniske infrastrukturen og kompetansetilbudene som bygges opp. Et av tilbudene som gis er digitale kompetanseløft og tilgang til testinfrastruktur fra European Digital Innovation Hubs (EDIH). Norge har to EDIH-er som tilbyr tjenester til sterkt rabatterte priser til bedrifter:

EDIH Oceanopolis

EDIH Nemonoor – en nasjonal hub for kunstig intelligens

Hva kan Innovasjon Norge tilby?

Innovasjon Norge tilbyr sparring for bedrifter og klyngemiljøer som vurderer å søke på utlysninger i Digital Europa. Innovasjon Norge kan også bistå universiteter- og høgskoler og andre forskningsmiljøer med å mobilisere bedrifter til samarbeidsprosjekter. Innovasjon Norge gir ikke bistand til søknadsskriving, men kan bidra med noe veiledning.

Innovasjon Norge vil også bidra med informasjon og veiledning til bedrifter som ønsker å benytte seg av tjenester i DIGITAL Europa programmet. I mange tilfeller vil vi henvise videre til EDIH-ene Nemonoor og Oceanpolis som vi samarbeider med.

Innovasjon Norge utgjør sammen med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Forskningsrådet den nasjonale koordineringsgruppen for oppfølging av DIGITAL Europa.

Mer informasjon om programmet Digital Europe Programme (DIGITAL) på Digdir sin nettside og LinkedIN: Digital Europa Norge.

Kontakt oss

Bilde av : Ingrid Wik
Ingrid Wik
Koordinator, NCP Digital Europe
Publisert :
Sist oppdatert :