Hopp til hovedinnhold

Freedom to operate

Før en lanserer et nytt produkt i markedet nasjonalt eller internasjonalt er det viktig å kartlegge om bedriften kan produsere og selge sitt produkt i det aktuelle markedet uten å krenke andres rettigheter. Har du handlingsrom? 

Krenkelse av andres rettigheter innebærer at ditt produkt eller tjeneste er for likt et produkt eller en tjeneste som allerede finnes. Du kan bli saksøkt og dømt til å betale erstatning til rettighetshaver.

For å unngå dette bør du etablere rutiner for å innhente informasjon om andres produkter, tjenester og immaterielle rettigheter.

Her er noen tips til hva du må tenke på:

Jobber du med å utvikle en ny teknologi, tjeneste eller et nytt produkt?

  • Sjekk om det du utvikler er unikt eller om det kan finnes immaterielle rettigheter (IPR) på liknende løsninger.
  • Sørg for at du sikrer deg eierskap til løsningen din.
  • Benytter du forretningshemmeligheter eller kunnskap fra andre, må du sørge for at du har avtale med dem om det.

Skal du lansere en ny teknologi, tjeneste, eller et nytt produkt?

Når du får innvilget patent blir det ikke automatisk vurdert om du vil trenge lisens fra andre for å lage produktet du har patentert. Derfor er det ikke sikkert at du uten videre kan selge produktet uten å krenke andres rettigheter.

For eksempel kan det hende at andre eier rettighetene til teknologi du trenger i produksjonsprosessen. Du kan også risikere at løsningen din ligner for mye på en konkurrent sin løsning.

Derfor må du

  • sjekke at du kan produsere og selge produktet eller tjenesten uten å krenke andres rettigheter
  • sikre deg eierskap til, eller avtaler på, all beskyttet teknologi du trenger for å lage produktet ditt

Her finner du tips om hvordan man kan søke i databaser for patent, varemerke og design.

Hvem kan hjelpe deg?

Patentkontorene tilbyr tjenester knyttet til Freedom to Operate-analyser. Innovasjon Norge kan hjelpe deg å utforme et godt bestillingsgrunnlag før du kontakter et patentkontor.

Publisert :
Sist oppdatert :