Hopp til hovedinnhold

Smarte havner i Frankrike

Den gamle havnen (Vieux Port) i Marseille i Frankrike© Unsplash
Den gamle havnen (Vieux Port) i Marseille i Frankrike er en livlig båthavn.
Frankrike skal bruke 200 millioner euro på å modernisere og oppgradere landets havneinfrastruktur. De ønsker mer autonome og bærekraftige løsninger, noe som gir mange eksportmuligheter for norske bedrifter.

At smarte havner er gode innganger i det franske markedet, kommer tydelig frem i en rapport fra Innovasjon Norge.

Frankrike ligger ved veikrysset mellom verdens travleste skipsruter og har en strategisk posisjon takket være sine utenlandske territorier. Til tross for den geografiske beliggenheten og landets store maritime industri, har Frankrike ligget etter andre europeiske land i moderniseringen av havnene sine. For å imøtekomme denne utfordringen, er det nå gjort store anstrengelser for å øke statusen som et globalt konkurransedyktig maritimt reisemål.

Da den franske regjeringens økonomiske gjenopprettingsplan, France Relance, på 100 milliarder euro ble presentert i september 2020, var det satt av 200 millioner euro til modernisering og oppgradering av landets havneinfrastruktur. I begynnelsen av 2021 ble det presentert en oppdatert nasjonal havnestrategi som skisserte ambisjonen om å gjenvinne markedsandelen for havnene, med fokus på samarbeid mellom flere havner, mer bærekraftige løsninger og autonome løsninger.

Eksport av norske løsninger

For norske bedrifter ligger eksportmulighetene særlig innenfor fornybar energi og grønne teknologier, spesielt hydrogen og teknologier for "territoriell integrering" av forskjellige transportformer, digitalisering og optimalisering av logistikk og enhetsflyt, og teknologier for datainnsamling og analyse.

Mens Norge oppfattes som et land med stor kompetanse innen maritim industri og fornybar energi, er det et generelt behov for å gjøre norske, smarte havneløsninger og aktører mer kjent i Frankrike. Økt synlighet i møte med det økende behovet for digital og bærekraftig infrastruktur i det franske markedet, vil gi betydelige forretningsmuligheter for norske bedrifter.

En mer detaljerte beskrivelse av markedet og muligheten finner du i rapporten vår.

Publisert :
Sist oppdatert :