Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Brasil

Brasil er Norges viktigste marked i Sør-Amerika med et særlig behov for å utvikle havvind, hydrogenproduksjon, karbonfangst, solenergi og energilagring. Mange store norske næringer og bedrifter er sterkt til stede i landet, og Norge har svært gode relasjoner til myndigheter og næringsliv.
Kristusstatuen i Rio de Janiero i Brasil, sett i solnedgang© GettyImages

Kontoret vårt i Rio følger også markedene i Chile, Argentina og andre søramerikanske land. I Chile er akvakulturnæringen og tunnelteknologi/infrastruktur spesielt viktig.

Brasil som marked

Brasil er verdens største offshoremarked, med mer enn 100 norske selskap etablert i landet. Landet er det største i Sør-Amerika, både i landmasse og i populasjon, og har kontinentets største økonomi.

Sammen med generalkonsulatet i Rio de Janeiro har Innovasjon Norge laget en rapport om norske selskapers investeringer i Brasil. 2021-utgaven av rapporten "Norwegian Investments in Brazil" kan du lese på engelsk eller portugisisk.

November-konferansen

Siden 2013 har November-konferansen blitt arrangert i Rio de Janeiro. Konferansen er rettet mot universiteter og bedrifter fra Norge og Brasil. De siste to årene har tematikken dreiet seg om fornybar energi, særlig solenergi og offshore vind. Innovasjon Norges kontor i Brasil er den lokale norske partneren for organisering av konferansen.

Forretningskultur i Brasil

Forretningskulturen i Brasil bygger i hovedsak på personlige forhold. Dette er nøkkelen i gode handelsrelasjoner. Med gode relasjoner vil det være lettere å navigere et komplisert skattesystem, og håndtere indirekte kostnader og utfordringer knyttet til toll og transport.

Vær oppmerksom på at utenlandske valutatransaksjoner skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Brasil

Akvakultur

I 2017 utgjorde fiskeoppdrett i Brasil omtrent 690 000 tonn – 8 % vekst siden 2016, som i dag gir en omsetning på rundt 11,8 milliarder kroner. Hvis brasiliansk fiskeoppdrett vokser som forventet, vil landet være på utkikk etter teknologi og tjenester langs hele verdikjeden, inkludert ekspertise innen genetikk, fiskehelse, fiskefôr, maskineri. Her kan norske bedrifter ta en posisjon. Les mer om fiskeoppdrett i Brasil her.

Fornybar energi

Brasil satser på flere ulike fornybare energikilder. Det brasilianske vindkraftmarkedet har stort potensiale for både prosjektutviklere og investorer, så vel som for leverandører av høyteknologiverktøy og -tjenester for å øke effektiviteten. Solkraftkilder utgjør litt mer enn 1 % av den installerte kapasiteten (2018) og viser imponerende vekst. Bioenergi er også en viktig sektor i Brasil hvor eksempelvis den etanolbaserte drivstoffmodellen er blant en av verdens mest utviklede. Når det gjelder havvind har det brasilianske senatet har vedtatt å gjennomføre havvindauksjoner på offshoreplattformer. Les mer om muligheter innenfor fornybar energi.

Olje og gass

Det er en svært optimistisk tid for olje- og gassektoren i Brasil. Avslutningen på Petrobras sitt obligatoriske operatørskap i pre-salt områder har åpnet opp for at selskaper som Equinor og Shell kan styrke sine posisjoner i dette området. Flere andre tiltak har blitt iverksatt for å optimalisere utvinningen fra petroleumsreservoarer og gjøre det mulig for store og mindre oljeselskaper å finne passende forretningsmuligheter. Brasil er også involvert i diskusjoner med samfunnet og interessenter for å skape et naturgassmarked. For å kunne forberede og støtte leverandørindustrien, har Innovasjon Norge ansatte som kan bidra til å utvide dine nettverk og kunnskap for å komme inn i det brasilianske markedet.

Chile

Vårt kontor i Brasil kan bidra med å koble på viktige nettverk og næringer i Chile. Vi har blant annet utarbeidet en rapport om havbruk i Chile som du kan lese her. Andre viktige næringer i Chile som vi jobber med og du kan lese mer om er akvakultur og tunellteknologi.

Adresse

Rua Lauro Muller, 116 - Suite 2206,
Torre do Rio Sul /Botafogo
22290-160 Rio de Janeiro


E-post: riodejaneiro@innovationnorway.no

Ansatte

Bilde av : Thomas Conradi Granli
Thomas Conradi Granli
Avdelingsleder
Bilde av : Bruno Leinio
Bruno Leinio
Rådgiver
Bruno Leinio er rådgiver/prosjektleder i Innovasjon Norge Sør-Amerika, med spesialisering innen fornybar energi og smarte samfunn. Med ekspertise innen internasjonal handelsutvikling og samarbeid koordinerer Bruno ulike prosjekter og programmer innen disse sektorene. Han har en etterutdanning i økonomi og miljøbedrifter, samt en MBA med fokus på grønne virksomheter.
Bilde av : Pilar Santos Neves
Pilar Santos Neves
Rådgiver
Pilar Neves er prosjektleder i Innovasjon Norge Sør-Amerika og spesialist på området Nasjonal omdømmebygging, med vekt på utvikling og styring av likestillings- og mangfoldspolitikk for norske bedrifter. Hun jobber også som konsulent for norske bedrifter innen havbruk og helse, og utvikler næringslivet i regionen.
Publisert :
Sist oppdatert :