Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Singapore

Singapore er et handelsknutepunkt, finanssentrum og driver for høyteknologisk utvikling innenfor maritim sektor, fornybar energi, og smarte byer og samfunn. Det gir gode muligheter for norsk eksport.
Singapore city

Singapore som marked

Singapore er som følge av politisk stabilitet, engelsk forretningsspråk, minimal korrupsjonsfare og et trygt samfunnsliv det enkle og ideelle utgangspunkt for å nå de store vekstmarkedene i Asia.

Universitetene og forskningsinstitusjonene er av de høyest rankede i verden. Økosystemet rundt entreprenørskap og kommersialisering av nye ideer er innovativt, velutviklet og ressurssterkt.

I rapporten Singapore Business Climate Survey (PDF) kan du få innsikt i hvordan norske selskaper opplever det å drive forretninger i Singapore.

Nordic Innovation House

Nordic Innovation House (NIH) ble etablert i Singapore høsten 2018. Det er et samarbeid mellom Sverige, Finland, Island og Norge. Det er de ulike landenes organisasjoner som har i oppgave å utvikle næringslivet og drive eksportfremmende tiltak som sitter i styringsgruppen – Business Sweden, Innovasjon Norge, Promote Iceland og handelsseksjonen ved den finske ambassaden. I tillegg er ambassadene med i en rådgivende funksjon.

Nordic Innovation House har som hovedmål å bistå nordiske oppstarts- og vekstselskaper innen forskjellige teknologisektorer, eksempelvis smarte byer, helseteknologi og finansteknologi. NIH er en landingsplattform med mulighet for å leie kontorplass, samt få råd om etablering og mentoring.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Markedsmuligheter i Singapore

Maritim sektor

Singapore er det ledende maritime knutepunktet i Sørøst-Asia, og har verdens travleste omlastningshavn for containerfrakt. Det er mange muligheter innenfor optimalisering, digitalisering og oppgradering av teknologi, som norske bedrifter kan levere på.

Les mer om maritim sektor i Singapore her.

Fintech

Singapore er et finansielt knutepunkt med unik tilgang til globale markeder, strategisk plassert i Asia- og Stillehavsregionen, med en veletablert forretningsinfrastruktur, gode handelsnettverk og mange internasjonale aktører.

Les mer om mulighetene innenfor fintech i Singapore her.

Helse

Det er mange gode muligheter for norske helseteknologiselskaper som vil presentere innovative produkter i Singapore.

Asia ser en økende etterspørsel etter medisinsk teknologi. Det forventes at teknologikonvergens vil bli en viktig vekstdriver framover, blant annet på grunn av aldrende befolkning og økning i tilfeller av kroniske sykdommer.

Singapore har et velutviklet helsevesen. Landet tiltrekker seg pasienter og globale selskaper, ettersom det er et politisk og økonomisk trygt land med strenge lover og gjennomsiktighet. Det er økende etterspørsel etter medisinsk utstyr til hjemmebruk og utvidelse av helsefasiliteter, noe som vil øke inntektene i markedet for medisinsk utstyr. Mobilapper, bærbare enheter og IoT kommer til å øke i omfang.

Fornybar energi

Sørøst-Asia representerer det mest ekspansive energimarkedet i verden - både for konvensjonell og fornybar energi.

Singapores sentrale beliggenhet kan fungere som en nøkkel inn til andre sør-asiatiske markeder, og norske næringsklynger innenfor solkraft, hydrogen, maritime energi og havvind bør utforske mulighetene i landet.

Les mer om fornybar energi i Singapore her.

Smarte samfunn

Alt ligger til rette for å bygge smarte samfunn i Singapore. Med en datakyndig befolkning, et blomstrende gründermiljø og tilgang til risikovillig kapital, samt offentlige og private investeringer i forskning og utvikling, er mulighetene store for norske bedrifter som vil satse i Singapore.

Les mer om smarte samfunn i Singapore her.

Adresse

16 Raffles Quay
No. 44-01, Hong Leong Building
048581 Singapore

Ansatte

Profilbilde av Arne-Kjetil Lian
Arne-Kjetil Lian
Avdelingsleder
Arne-Kjetil har erfaring fra Telenor ASA, et norsk multinasjonalt telekommunikasjonsselskap. Han har vært sentral i Telenors innsats for å ekspandere i det asiatiske markedet. Før han kom til Telenor jobbet Arne-Kjetil i shippingindustrien – en av Norges verdens ledende spydspissbranjer. Som en erfaren bedriftsleder med lang erfaring fra privat sektor, og god forståelse for deres arbeidsstil og kultur, har Arne-Kjetil en stor ambisjon om å presse opp business-to-business-samarbeidet mellom Singapore og Norge de neste årene.
Profilbilde av Diana Tan
Diana Tan
Konsulent
Diana har en lang merittliste på 40 år hos Innovasjon Norge og dets forgjengere. Hun jobber hovedsakelig med regnskap, HR og administrasjon og bistår også India-kontoret og ambassaden i regnskapsspørsmål.
Profilbilde av Per Christer Lund
Per Christer Lund
Teknologirådgiver
Per Christer har en doktorgrad i prosessteknikk og har mer enn 25 års erfaring fra akademia, forskning, rådgivning og industri – først og fremst innenfor energibransjen. Han har jobbet i land inkludert Norge, Sverige, Canada, USA, Japan, Singapore og UAE. Per Christer har til sammen 11 års erfaring fra Innovasjon Norge, med å fremme norsk forsknings- og teknologisamarbeid og forretningsrelasjoner med interessenter i Asia (Japan, Singapore) og har et stort kontaktnettverk på tvers av industri, akademia og statlige enheter.
Publisert :
Sist oppdatert :