Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Vietnam

Vietnam er et marked i god vekst på grunn av politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. De siste årene har landet i Sørøst-Asia åpnet for mer internasjonal handel, og hovedfokuset til kontoret vårt i Hanoi er fornybar energi, havbruk og sirkulærøkonomi.
Bybilde fra Hanoi

Vietnam som marked

Med en befolkning på nærmere 100 millioner, et mangfold av naturressurser og store kystområder, er det flere sektorer som er av interesse for norske eksportselskaper. Eksportmulighetene er primært innen fornybar energi, fiskeri og annen akvakultur, samt sirkulær økonomi.

Hva gjør vi i Innovasjon Norge?

Vi er fysisk til stede i Vietnam med kontor ved den norske ambassaden i Hanoi. Her er vi strategisk posisjonerte til å sette norske selskaper i kontakt med myndighetene og andre relevante lokale aktører. Vi har også gode relasjoner til andre kontakter og partnere nær Ho Chi Minh-byen og andre handelssentre i landet.

Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi. Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Kompetanseoverføring
  • Direkte rådgivning
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Vietnam

Fornybar energi og havvind

Grunnet økt handel og en voksende middelklasse øker stadig energibehovet til vietnamesiske husholdninger og industri. Vietnam er del av flere internasjonale klimaavtaler og arbeider aktivt med å kutte utslipp fra energiproduksjon. Det er særlig behov for utvikling av havbasert og landbasert vindkraft, i tillegg til kraftproduksjon fra solenergi. Selskaper med teknologisk ekspertise og erfaring med drift og produksjon innen disse næringene, vil ha gode muligheter for å etablere seg i Vietnam. Les mer om havvind i Vietnam.

Akvakultur

Vietnam har en lang kyst og besitter store havområder og -ressurser. Matproduksjon og fiskeri er viktige næringer for å dekke befolkningens matbehov og trygge matsikkerheten i landet. Matproduksjon fra havet er og kommer til å være en viktig eksportnæring for Vietnam de kommende tiårene. Norsk fiske- og oppdrettsnæring har erfaring, kompetanse og teknologi som kan bedre kvaliteten på driften i akvakultur i Vietnam. Det er gode eksportmuligheter for norske selskaper som kan levere utstyr og løsninger til disse sektorene. Les mer om marin sektor i Vietnam her.

Maritim næring og havrommet

Vietnam har et godt utgangspunkt for å utvikle havøkonomien. Regjeringen i Vietnam har en bærekraftig havøkonomistrategi mot 2030, basert på utviklingen av olje- og gassindustri, maritim industri og akvakultur. Selv om prisen på råolje er lav, spiller petroleumsindustrien fortsatt en viktig rolle i Vietnams økonomi og gir et vesentlig bidrag til statsbudsjettet. I de kommende årene vil Vietnam modernisere sin fiskeflåte ved å bygge stål- og komposittfartøy med mer moderne fiskeredskaper, lokaliseringsutstyr og lagringsanlegg som RSW-systemer. Les mer om ulike maritime muligheter i Vietnam.

LNG

Liquified natural gas (LNG) er per nå blant de mest miljøvennlige fossile energikildene og regnes for å være et godt alternativ til tradisjonelle fossile kilder. Vietnamesiske myndigheter har gjort det tydelig at utvikling av utvinningen av LNG er av høy prioritet for å dekke det økende energibehovet i landet. Dette er også i tråd med landets forpliktelser overfor internasjonale klimaavtaler. Norske selskaper som leverer utstyr og teknologi til LNG-utvinning har gode eksportmuligheter i det vietnamesiske markedet. Myndighetene godkjenner nye LNG-prosjekter, hvor norske selskaper kan bruke sin ekspertise i samarbeid med lokale partnere.

Sirkulær økonomi

De største utfordringene med den massive veksten i Vietnam, er hvordan industrier og næringer skal drives mer bærekraftig. Det er viktig å finne strategier for hvordan man skal forvalte lokale natur- og havressurser for kommende generasjoner. Per dags dato er Vietnam blant landene i verden som forurenser mest til havene, og mangler gode løsninger for effektiv avfallshåndtering blant husholdninger og industri. Norske selskaper har gode eksportmuligheter i disse næringene, og andre sektorer hvor de kan tilby relevante grønne løsninger.

Adresse

Innovation Norway, Royal Norwegian Embassy
8th Floor, Hanoi Towers,
49 Hai Ba Trung Street
Hanoi, Vietnam

Sentralbord

Tlf: +84 4 3974 2933
Fax: +84 4 3974 3303
E-post: hanoi@innovationnorway.no

Ansatte

Portrett av Karin Greve-Isdahl
Karin Greve-Isdahl
Avdelingsleder
Karin skal øke business-to-business-samarbeidet mellom Vietnam og Norge de neste årene. Hun har tidligere vært konserndirektør i Nordic Financial Group Storebrand ASA og jobbet mye med bærekraft på strategisk nivå. Karin har lang styreerfaring fra styret i Storebrand Bank, og som styreleder i UNDPs Principles for Sustainable Insurance. Hun har lang ledererfaring innen sektorer som finans, IKT og fornybar energi, og ledet team over hele Europa, Asia, Afrika og USA. Hun er en erfaren offentlig foredragsholder og tidligere TV-journalist for CNBC, og har bodd i åtte fylker og snakker fem språk.
Profilbilde av Hai Tien Le
Hai Tien Le
Seniorrådgiver
Hai Le Tien er ansvarlig for å fremme kommersiell virksomhet til norske selskaper innen olje og gass og maritime sektorer. I nesten 20 år i PetroVietnam Group i rollen som økonomisk spesialist, har Hai Le Tien etablert brede nettverk innen petroleumsindustrien i Vietnam. Med en dyp forståelse av vietnamesisk forretningskultur og arbeidsstil, spesielt de fra statseide selskaper/konsern, vil han hjelpe norske selskaper til å samarbeide godt med vietnamesiske partnere for å etablere virksomhet innen olje og gass og maritim industri i Vietnam.
HC
Hieu Le Chi
Seniorrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :