Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Grip de virkelig store eksportmulighetene!

  Portrett av Eli Wærum Rognerud
  Eli Wærum Rognerud leder Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.Foto: BI

  Tunnelteknologi er et av de seks første prosjektene i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.

  Programmet skal hjelpe norske bedrifter med å ta store, kommersielle kontrakter i internasjonale markeder gjennom flerårig bistand.

  Alle prosjektene er etterspørselsdrevet. Det vil si at Innovasjon Norges internasjonale kontorer – eller andre – identifiserer en etterspørsel og helt konkrete muligheter for norske aktører i internasjonale markeder. Hvert prosjekt skal kunne lede til kontrakter eller salg til en verdi av minst 500 millioner kroner.

  Samler aktørene

  Det viktigste grepet er å samle aktørene om noen konkrete, kommersielle mål. Programmet krever koordinert innsats både fra næringslivet og fra aktørene som skal bistå.

  - Vi er sterkere når vi går i flokk. Nasjonale merkevarer og nettverk tar år å bygge opp, og krever tilstedeværelse i markedet over tid. Dette er dessuten fellesgoder som – når de vel er på plass - kommer flere bedrifter til gode. Vi bidrar derfor til å bygge koalisjoner av bedrifter som sammen er godt posisjonert for å gripe de virkelig store eksportmulighetene, sier Eli Wærum Rognerud, leder av Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.

  Noen prosjekter har fem-seks bedrifter samlet under en formell avtale, andre er sammensatt av bredere konstellasjoner, som havvind-satsingen i Europa og USA.

  Seks prosjekter

  Hvert prosjekt i programmet High Potential Opportunities (HPO) løper i inntil seks år. Følgende seks prosjekter er i gang:

  • Havvind i Europa
  • Havvind i USA (østkysten)
  • Grønn skipsteknologi i Kina
  • Forsvarsteknologi i USA
  • Tunneler i Chile
  • Sirkulærøkonomi i Singapore/ Sørøst-Asia

  I tillegg er det prosjekter under utvikling på Hydrogen i Tyskland og Helseteknologi i USA

  - Tunnelprosjektet i Chile illustrerer godt hvordan vi jobber med HPO. Prosjektet går etter konkrete utlysninger på infrastruktur i Chile, og er initiert av næringen selv via tunnelklyngen Norwegian Tunnelling Network, forklarer Rognerud.

  Team Norway

  I HPO-prosjektene mobiliserer Innovasjon Norges internasjonale kontorer, EU-teamet og finansieringstjenestene, men også ambassadene, Eksfin og andre partnere som Norwep og handelskammer etter behov.

  Team Norway bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. Det er en forutsetning at bedriftene selv etterspør bistand fra Team Norway, og at bedriftene er med på å definere og finansiere aktivitetene i prosjektet.

  Les mer om hva som er et HPO-prosjekt på innovasjonnorge.no.