• EN
 • Logg inn
 • Støtte til investering for tidlig tilpasning til EU-standarder (GBER art. 37)

  Støtteformål

  Investeringer som setter bedriften i stand til å oppfylle nye EU-standarder som øker miljøbeskyttelsen og som er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft. Standardene må være vedtatt og investeringen må være fullført senest ett år før standarden trer i kraft.

  Støtteberettigede kostnader

  De miljøbeskyttelsesrelaterte kostnadene der disse klart kan identifiseres som en separat del av de samlede investeringskostnadene. I andre tilfeller må det foretas en beregning av merkostnadene sammenlignet med en tilsvarende mindre miljøvennlig investering som realistisk sett ville blitt gjennomført uten støtten. 

  Unntak

  Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor det er usikkerhet ved om tiltaket gir høyere grad av miljøbeskyttelse.

  Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.

  Støtteintensitet

  Hvis investeringen fullføres mer enn 3 år før standarden trer i kraft, er maksimal støttesats 10 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 5 % for mellomstore bedrifter og 10 % for små (SMB-bonus).

  Hvis investeringen fullføres fra 1-3 år før ikrafttredelsen, er maksimal støttesats 5 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 5 % for mellomstore bedrifter og 10 % for små (SMB-bonus).

  I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).