Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til innovasjonskontrakter

   GettyImages
  GettyImages

  Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde. 

  Målgruppen er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, som har ambisjoner om å styrke bedriftens konkurransekraft og posisjonere bedriften for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

  Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

  Norske bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

  Innovasjonskontrakter har løpende søknadsfrister.

  Hvilke prosjekter passer for Innovasjonskontrakter?

  Prosjektet må tilby et nytt produkt eller løsning pilotkunden har et klart behov for. Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle, eller vesentlig forbedre, et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste.

  Innovasjonskontrakter passer for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. En forutsetning er at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, der fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst. 

  Prosjekter til bedrifter som skal omstille seg og utvikle ny teknologi til nye markeder er også aktuelle. Det er stor risiko knyttet til omstilling, og utvikling i tett samarbeid med markedet kan være av avgjørende betydning for kommersiell suksess.

  Aktiviteter

  Tilskuddet skal føre prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype. Det kan også omfatte testing og oppfølging av prototypen, og om den oppfyller prosjektets spesifikasjoner, inklusiv nullserieproduksjon.

  Tilskuddet utgjør en andel av samlede kostnader knyttet til prosjektet, herunder også personalkostnader. Mer informasjon om godkjente timesatser. I utgangspunktet kan mange aktiviteter som skal til for å lykkes med utvikling og/eller implementering av nye løsninger vurderes som grunnlag for finansiering. Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell. Hvilke kostnader som inkluderes, avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).  For mer informasjon om Innovasjonsprosjekter.

  Prosjekter som kun retter seg mot behov hos én kunde, og som fortrinnsvis er en leveranse til pilotkunden framfor et samarbeidsprosjekt, prioriteres ikke. Rettighetene for løsningen skal tilhøre leverandørbedriften, og søker må ha en plan for framtidig salg til nye kunder utover pilotkunden.

  Information in English