• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til innovasjonskontrakter

   GettyImages
  GettyImages

  Samarbeider du med en kunde om et innovativt prosjekt som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter gir finansiell risikoavlastning.

  Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

  Små og mellomstore norske bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

  Innovasjonskontrakter har løpende søknadsfrister.

  Hvilke prosjekter passer for Innovasjonskontrakter?

  Prosjektet må tilby et nytt produkt eller løsning pilotkunden har et klart behov for.

  Innovasjonskontrakter passer for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. En forutsetning er at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, der fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst. 

  Prosjekter til bedrifter som skal omstille seg og utvikle ny teknologi til nye markeder er også aktuelle. Det er stor risiko knyttet til omstilling, og utvikling i tett samarbeid med markedet kan være av avgjørende betydning for kommersiell suksess.

  Tilskuddet skal føre prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype. Det kan også omfatte testing og oppfølging av prototypen, og om den oppfyller prosjektets spesifikasjoner, inklusiv nullserieproduksjon.

  Tidligfase bedrifter hvor prosjektet er lik bedriftens tilbud, og der veien til marked og kommersialisering vurderes som kort, passer ikke for Innovasjonskontrakter. Det gjør heller ikke hovedprosjekter med behov opptil ca. 1 million kroner i tilskudd, «leveranseprosjekter» som ikke kan vise til betydelig skaleringspotensial utover pilotkundens behov, eller trinnvis utvikling av eksisterende teknologi i et eksisterende marked.

  Information in English