• EN
 • Logg inn
 • Regionale distriktsmidler

   GettyImages
  GettyImages

  Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger. 

  For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

  Regionale distriktsmidler er hjemlet i politiske retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området.