Regionale distriktsmidler

 GettyImages
GettyImages

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger. 

For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

Regionale distriktsmidler er hjemlet i politiske retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området.