Hva er Miljøteknologiordningen?

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det gir bedrifter mulighet til å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og å sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.

Pilotanlegg er utvikling av en ny, fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

Demonstrasjonsanlegg er videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

Hvem kan søke finansiering?

Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

Finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet settes i gang. Vi tar i mot søknader løpende.

Ordningen omfatter ikke enkeltstående tiltak for bedring av lokale miljøutfordringer uten overføringsverdi. Eksempel på dette er opprydningstiltak i bedriften etter tidligere utslipp, eller etterlevelse av enkeltvedtak med myndighetspålagte miljøkrav. 

Om saksgangen

Søknad og søknadsbehandling

Avslag og klagerett

Utbetaling og rapportering