• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til miljøteknologi

   GettyImages
  GettyImages

  Trenger du å prøve ut dine miljøteknologiløsninger og gjøre produktet klart for et større marked? Vi kan være med å finansiere ditt pilot- og demonstrasjonsanlegg.

  Utvikling av ny miljøteknologi er krevende, og steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en kritisk fase. Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høye og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. Vi kan ta en del av risikoen gjennom Miljøteknologiordningen.

  Hvem kan søke finansiering?

  Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det gir bedrifter mulighet til å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og å sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.

  Pilotanlegg er utvikling av en ny, fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

  Demonstrasjonsanlegg er videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

  Finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet settes i gang. Vi tar i mot søknader løpende.

  Ordningen omfatter ikke enkeltstående tiltak for bedring av lokale miljøutfordringer uten overføringsverdi. Eksempel på dette er opprydningstiltak i bedriften etter tidligere utslipp, eller etterlevelse av enkeltvedtak med myndighetspålagte miljøkrav.