Tilskudd til miljøteknologi

 GettyImages
GettyImages

Utvikling av ny miljøteknologi er krevende, og steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en kritisk fase. Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høye og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. Men Innovasjon Norge kan ta en del av risikoen gjennom Miljøteknologiordningen.

Hva er Miljøteknologiordningen?

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det gir bedrifter mulighet til å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og å sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.

Pilotanlegg er utvikling av en ny, fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

Demonstrasjonsanlegg er videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

Hvem kan søke finansiering?

Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

Finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet settes i gang. Vi tar i mot søknader løpende.

Ordningen omfatter ikke enkeltstående tiltak for bedring av lokale miljøutfordringer uten overføringsverdi. Eksempel på dette er opprydningstiltak i bedriften etter tidligere utslipp, eller etterlevelse av enkeltvedtak med myndighetspålagte miljøkrav. 

Om saksgangen

Søknad og søknadsbehandling

Avslag og klagerett

Utbetaling og rapportering