Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til miljøteknologi

   GettyImages
  GettyImages

  Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. For 2020 har vi 750 millioner kroner til viktige og store innovasjonsprosjekter innen miljøteknologi. 

  Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom denne ordningen tar det offentlige en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.

   Fordelingen av finansiering på Innovasjon Norge og søker er en individuell vurdering som avhenger av bedriftens størrelse og prosjektets karakter. Vårt bidrag skal sikre at prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift. Les mer her.

  Hvem kan søke finansiering?

  Norske bedrifter i hele landet og i alle bransjer kan søke om tilskudd. Miljøteknologiordningen retter seg særlig mot store prosjekter og store bedrifter. Prosjektet må gi varig verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hva menes med miljøteknologi?

  Ordningen retter seg mot bedrifter som kan svare godt på spørsmålet: «Hvordan bidrar vårt prosjekt til å løse et miljøproblem?»

  Miljøteknologi omfatter teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag, og dreier seg både om teknologi og kunnskap. Dette er en vid definisjon.