• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til miljøteknologi

   GettyImages
  GettyImages

  Trenger du å prøve ut dine miljøteknologiløsninger og gjøre produktet klart for et større marked? Vi kan være med å finansiere ditt pilot- og demonstrasjonsanlegg.

  Utvikling av ny miljøteknologi er krevende, og steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en kritisk fase. Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høye og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. Vi kan ta en del av risikoen gjennom Miljøteknologiordningen.

  Hvem kan søke finansiering?

  Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi varig verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke om tilskudd. Prosjektet må gi varig verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Verdiskaping i Norge omfatter både produksjon av produkter og tjenester i Norge, samt utvikling av nye løsninger, forutsatt at rettigheter og kompetansemiljø blir værende i Norge. 

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Gjennom miljøteknologiordningen kan bedrifter få tilskudd til utvikling, bygging og testing av ny miljøteknologi. Ordningen retter seg mot pilot- og demonstrasjonsfasen. Det gir bedrifter mulighet for å få testet ut sine løsninger før kommersialisering, og sikre at produktene blir tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for bedriften og øvrige investorer.

  Tilskuddet vil utgjøre en andel av samlede kostnader knyttet til prosjektet, og maksimalt 25% av kostnadene for store bedrifter, 35% for mellomstore og 45% for små bedrifter. For mer informasjon om støttesatser til innovasjonsprosjekter, henviser vi til forklaring av Statsstøtteregelverket på Forskningsrådets sider.

  Pilotanlegg er utvikling av en ny, fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

  Demonstrasjonsanlegg er videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

  Finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet settes i gang. Vi tar i mot søknader løpende.

  Ordningen omfatter ikke enkeltstående tiltak for bedring av lokale miljøutfordringer uten overføringsverdi. Eksempel på dette er opprydningstiltak i bedriften etter tidligere utslipp, eller etterlevelse av enkeltvedtak med myndighetspålagte miljøkrav.