• EN
 • Logg inn
 • EØS-midlene

   GettyImages
  GettyImages

  EØS-midlene gir norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører muligheten til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med mottakerland i EU. Midlene kan finansiere felles utvikling, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger, samt kompetanseoverføring.

  EØS-midlene er Norges økonomiske forpliktelser som følge av EØS-avtalen. EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten fra Norge styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og de 15 mottakerlandene i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa.  

  En betydelig andel av de totale midlene skal gå til næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter, hvilket innebærer store muligheter for norske parter som inngår samarbeid med parter i mottagerlandet.   

  Hvem er denne tjenesten for?  

  Norske bedrifter, forskningsinstitutter og offenlige aktører  

  Hva tilbyr Innovasjon Norge?  

  Finansiering og partnersøk  

  Hvilke områder kan man søke finansiering for? 

  Samarbeidsprosjekter innen grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerhet og -effektivitet, helse, hav og IKT.