Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • EØS-midlene

  Norsk flagg og EU flagg på et bord
  GettyImages

  EØS-midlene gir norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører muligheten til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med mottakerland i EU. Midlene kan finansiere felles utvikling, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger, samt kompetanseoverføring.

  EØS-midlene er en del av EØS-avtalen og et bidrag fra Norge til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. EØS-midlene skal også styrke samarbeidet mellom Norge, de andre giverlandene Island og Liechtenstein, og de 15 mottakerlandene i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa. Dette er markeder med stort potensial!

  En betydelig andel av de totale midlene skal gå til næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter, hvilket innebærer store muligheter for norske parter som inngår samarbeid med parter i mottakerlandet.

  Er du nysgjerrig på EØS-midlene, og lurer på hvordan et prosjektsamarbeid kan skape verdi for bedriften din? Avdelingen for EØS-midler i Innovasjon Norge har en egen nettside med informasjon om åpne utlysninger, kommende arrangementer og andre viktige nyheter.

  Hvem er denne tjenesten for?

  Norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører  

  Hva tilbyr Innovasjon Norge?

  Finansiering og partnersøk  

  Hvilke områder kan man søke finansiering for? 

  Samarbeidsprosjekter innen grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerhet og -effektivitet, helse, hav og IKT.