Internasjonale messer

 Zhichao Ge
Zhichao Ge

Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljonger på mange av de største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innen relevant industri kan delta. 

Vi bidrar med praktisk tilrettelegging, nettverk og faglig rådgivning for deg som utstiller.  

Påmeldte selskaper oppfordres til å bruke vårt kontor i det relevante markedet for bistand med markedsforståelse og nettverksbygging.