• EN
 • Logg inn
 • Internasjonale messer

   Zhichao Ge
  Zhichao Ge

  Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljonger på mange av de største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innen relevant industri kan delta. 


  Ta en tydeligere posisjon i et internasjonalt marked gjennom merkevaren Norge. Vi tilrettelegger for at du møter kunder, partnere, investorer og viktige beslutningstakere i utlandet. Vi bidrar med praktisk tilrettelegging, nettverk og faglig rådgivning for deg som utstiller.  

  Påmeldte selskaper oppfordres til å bruke vårt kontor i det relevante markedet for bistand med markedsforståelse og nettverksbygging.

  Når bør du delta på messe?

  • Du skal lansere eller teste markedspotensial for nye produkter
  • Du skal utvide markedet/finne nye kundesegmenter for eksisterende produkter
  • Du ønsker å pleie eksisterende kunder og partnere
  • Du ønsker å bygge nettverk og få nye «leads»
  • Du trenger å finne partnere som kan være en del av verdikjeden
  • Du ønsker å finne investorer
  • Du ønsker å profilere ditt produkt/bygge egen merkevare
  • Du ønsker å lære av andre
  • Du trenger markedsinnsikt

   

   

  Informasjon i forbindelse med koronaviruset

  Innovasjon Norge gjør fortløpende vurderinger av våre aktiviteter sett i lys av koronaviruset og følger situasjonen tett. Ved endringer av arrangementer eller messer der Innovasjon Norge er ansvarlige for den norske deltagelsen, gjør vi en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle mht. konsekvenser - herunder av spørsmål rundt kostnadsdekning, refusjon av deltakeravgifter mv. For øvrig viser vi til våre standardbetingelser for deltakelse på norsk fellesstand i regi av Innovasjon Norge.

  Mer informasjon i forbindelse med koronavirus.