Entrepreneurial Marketing New York (EMNY)

 Todd Quackenbush
Todd Quackenbush

Bli med til en av verdens raskest voksende oppstartbyer og lær hvordan du får struktur og fart på skaleringen i ditt selskap.

Hvem kan delta?

Entrepreneurial Marketing i New York er et åtte-måneders, intensivt kompetanseprogram for oppstartbedrifter som har fått aksept i markedet og som er klare for å vokse. Bedriften har hentet inn nok kapital fra salg eller investorer til å kunne skalere og satse på nye markeder.

Hva lærer du?

I løpet av programmet lærer du hvordan du bør måle, fokusere og strukturere salgs- og markedsføringsinnsatsen i selskapet, for å skalere. Gjennom en kombinasjon av felles seminarer og individuell oppfølging får du innsikt i metoder, egenskaper, verktøy og den innstillingen som kreves for at ditt selskap kan vokse og konkurrere globalt. Du får også teste deg i møte med potensielle investorer, kunder og samarbeidspartnere, og får eksperthjelp fra noen av USAs fremste rådgivere innenfor markedsføring og salg.

Målet med programmet er å gjøre deg og din bedrift rigget for vekst. Og du skal sitte igjen med konkrete og relevante mål for din bedrift. Programmet er etterfulgt av månedlige videokonferanser som følger opp selskapets utvikling i seks måneder.

Vi legger vekt på at

  • Selskapet har et skalerbart konsept
  • Selskapet kan dokumentere en stabil/gjentagende etterspørsel (product/market-fit)
  • Selskapet er i en vekstfase og ønsker å vokse internasjonalt
  • Selskapet har sikret finansiering for de nærmeste 6-12 månedene
  • Du kan representere og ta avgjørelser på vegne av selskapet
  • Du er motivert for å tenke nytt og ønsker å forbedre måten dere jobber på
  • Mye av programmet er knyttet til samarbeid med andre deltakerne, så det er viktig at du kan delta på samtlige programaktiviteter

Slik søker du

Deltakeravgiften er på 10 000 kroner. Dette dekker: 

  • En to-dagers kick-off i Oslo ca. én måned før programstart
  • 2 x 5 dager med seminarer, rådgivning og aktiviteter i New York
  • Seks måneder oppfølging gjennom videosamtaler individuelt og i gruppe

Reise, opphold, forsikringer og måltider under oppholdet er ikke inkludert, og må dekkes av deltakerne.

Tidspunkt

Kick off Oslo: 7.-8. mars
Uke 1 i New York: 8.-12. april
Uke 2 i New York: 3.-7. juni
Oppfølging ut året 2019

Mer informasjon om programmet (in English)

Spørsmål om Entrepreneurial Marketing New York?

Entrepreneurial Marketing NY - case - three column