Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norges skaleringsprogrammer

Fem kuler i rødt og grått henger ved siden av hverandre og den største slår inntil den ene for å illustrere bevegelse.© Innovasjon Norge/Try
Innovasjon Norge tilbyr tre ulike program for oppstarts- og skaleringsbedrifter med høyt potensial og ambisjoner om vekst.

Hvem kan delta?

  • Er du en oppstartsbedrift med potensial til å skalere internasjonalt, og ønsker hjelp til å validere hvordan produkt og forretningsmodell treffer behov i markedet? Sjekk ut TINC-programmet.
  • Eller er du en skaleringsbedrift med stort internasjonalt markedspotensial og ønsker hjelp til å rigge selskapet for videre vekst? Selskapet ditt har et salgbart produkt i markedet, et solid team og en etablert omsetning. Sjekk ut TEA- programmet og EMNY-programmet.

Våre kompetanseprogram for skalering introduserer deg til mentorer, nettverk og metodikk som forbereder bedriften på å konkurrere i et internasjonalt marked. Mange av deltakerne har beskrevet at disse programmene har vært med på å forme bedriftens fremtid.

Hva lærer du?

Målet er å få lagt et godt grunnlag for å realisere vekstambisjoner og ha en konkret plan for videre vekst.

Du får blant annet

  • mentorordning: Alle deltakende bedrifter får hjelp en-til-en av internasjonale mentorer som følger deg opp over tid.
  • pitch- og storytellingtrening: Vi går igjennom hvordan bedriften best kan presentere seg overfor mulige kunder, partnere og investorer.
  • hjelp med forretningsmodellen: Du blir utfordret på din nåværende forretningsmodell, spissing av verdiforslag, posisjonering og salg.
  • skaleringskompetanse: Du får innsikt og opplæring i å rigge bedriften din for vekst.

Programmene består både av digitale og fysiske møter, og går over en periode på 3-6 måneder. En intervjuprosess vil kartlegge om det er riktig timing for bedriften din å delta, ut fra hvor dere på vekstreisen og tilgjengelige ressurser. Mer informasjon finner du på de enkelte programsidene.

Publisert :
Sist oppdatert :