Tech Incubator (TINC) Silicon Valley

 GettyImages
GettyImages

Jobber du i en teknologisk oppstartbedrift med internasjonale vekstambisjoner? Innovasjon Norges inkubator i Silicon Valley hjelper deg å validere og teste løsningen din i et av verdens mest konkurranseutsatte teknologimarkeder. TINC programmet er nordisk.

Hvem kan delta?

Programmet er utviklet for teknologibaserte oppstartsselskaper som har kommet et lite stykke på vei og er klare for å teste sin løsning i et globalt marked. Du vil lære fra noen av USAs fremst eksperter på kommersialisering av teknologi, møte investorer og potensielle samarbeidspartnere. Det er en fordel at du har fått løsningen din ut i markedet i Norge, og at selskapet nå er klart for å satse på og lære om internasjonal skalering.

Hva lærer du?

Tech Incubator gjennomføres over en periode på fire uker i Silicon Valley. Målet med programmet er at du skal få verktøy, innsikt, rådgivning og kunnskap om rask og kostnadseffektiv vekst for ditt selskap. Du vil få opplæring og mentorering i blant annet:

 • "Lean startup"-metodikk
 • Å utvikle forretningsmodell
 • Nettverksbygging
 • Å hente risikokapital (venture capital)
 • Å bygge en vekststrategi
 • Å tiltrekke relevante investorer, kunder og samarbeidspartnere

Vi legger vekt på at

 • Selskapet har vekstambisjoner
 • Du er gründeren, daglig leder eller har en rolle knyttet til salg eller kommersialisering i selskapet  
 • Du kan representere og ta avgjørelser på vegne av selskapet
 • Du er motivert for å tenke nytt og ønsker å utfordre måten dere jobber på 
 • Mye av programmet er knyttet til samarbeid med andre deltakerne, så det er viktig at du deltar på samtlige programaktiviteter   

Slik søker du

TINC Silicon Valley arrangeres to ganger i året, på våren og høsten.

Deltakeravgiften er på 25 000 kroner per person. Reise, opphold, forsikringer og måltider er ikke inkludert, og må dekkes av deltakerne.

Tidspunkt

Kick off Oslo: 7.-8. mars
29. april til 24. mai

Spørsmål om Tech Incubator (TINC)?