Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi i landbruket

   Borchee
  Borchee

  Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

  NB! Det er stor interesse og pågang av søknader innen produksjon av fornybar energi i landbruket. Våre tilskuddsrammer er nå disponert til i overkant av 320 prosjekter som har fått innvilget støtte i 2022. Vi har omkring 275 søknader til behandling ved utgangen av mars, som det ikke er ledige rammer til å støtte. Dette medfører at vi stopper mottak av søknader fra 1. mai 2022 og åpner opp igjen for nye søknader fra 1. november 2022.

   

  Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Vi kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

  Hvem kan få finansiering?

  Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering. For informasjon, kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

  Hva kan vi finansiere?

  Vi kan gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  Investeringer

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Prosjektet må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass.
  • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.