Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi i landbruket

  Tømmer som ligger stablet
  Borchee

  Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

  Fra 1. januar 2023 vil denne satsingen inngå i Bionova, som er et oppdrag gitt til Innovasjon Norge. Les mer om Bionova i Prop. 1 S 2022-2023.

  Prosjekter som er i tråd med dagens ordning kan søke som før.

  Har du spørsmål om fremtidig innretning av Bionova, ber vi deg kontakte regionkontoret ditt etter 1. januar.

  Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Vi kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.

  Hvem kan få finansiering?

  Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering. For informasjon, kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

  Hva kan vi finansiere?

  Etter søknad kan vi gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  Investeringer

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Prosjektet må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass.
  • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.