Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi i landbruket

  Tømmer som ligger stablet
  Foto: Borchee

  OBS: Vi har mottatt et så stort antall søknader at det ikke lenger er ledige tilskuddsrammer. Vi må derfor stenge for mottak av nye søknader.

  Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Programmet skal ta et helhetlig ansvar for utvikling av gode klima-, miljø- og fornybare energiløsninger for landbruket. Vi kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen de prioriterte områdene.

  I 2023 er tilskuddsrammen på 162 millioner kroner. Vi mottar mange søknader og prioriterer prosjekter med god klimanytte og betydelig produksjon av fornybar energi. Mindre solcelleanlegg blir ikke prioritert i 2023.

  Hvem kan få finansiering?

  Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering. For informasjon, kompetansetiltak og forstudier kan vi gi støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og allmenning.

  Hva kan vi finansiere?

  Etter søknad kan vi gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

  Investeringer

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Prosjektet må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagass, samt at prosjektet bidrar til å nå målene i klimaavtalen for jordbruket.
  • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.