Vekstfinansiering

 Morten Falch Sortland
Morten Falch Sortland

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har vi tjenester for deg.

Vi ønsker å gjøre deg som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at din bedrift vokser.

Hvem kan få finansiering?

 • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
 • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser
 • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning
  Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

Krav til søker

 • Målsetting om å øke omsetningen med minst 30 prosent de neste 3 årene
 • Sysselsetting: 1 årsverk eller mer
 • Omsetning: 1 million kroner eller mer per år

Hva kan du søke støtte til?

Vekstfinansieringen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til vekstfasen av bedriften. Bedrifter som har planer om vekst kan få støtte til følgende driftskostnader.

 • Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader
 • Renter på eksterne lån
 • Leie av produksjonsutstyr og lokaler
 • Energi, vann, oppvarming, administrative gebyrer og skatter/avgifter (ikke mva, selskapskatt eller miljøskatt)
 • Kapitalbinding i varelager

Hvor mye støtte kan du få?

Det kan gis støtte med inntil 1 million kroner i løpet av 3 år.
Støtten er avgrenset til 75 % av godkjente kostnader.

Hvordan søke?

Du søker støtte til vekstsatsingen via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal, klikk aktuell lenke under. Det anbefales at den elektroniske søknaden fylles ut med konkret og relativt kortfattet informasjon. Det er anledning til å legge ved prosjektplanen evt. andre sentrale dokumenter som egne vedlegg i den elektroniske søknaden.