• EN
 • Logg inn
 • Oppstartlån

   Kritchanut
  Kritchanut

  Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd. 

  I denne fasen er det to muligheter, både Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån.

  Hvem kan få oppstartlån? 

  Bedrifter som: 

  • er registrert i Enhetsregisteret som AS 
  • er yngre enn fem år 
  • har et betydelig vekstpotensial og som har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked. 
  • kan dokumentere et betalingsvillig marked 
  • har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene

  En bedrift kan bare få Oppstartlån én gang.

  Hva kan oppstartlån brukes til? 

  Oppstartlån skal finansiere etablering og forberedelser til vekst. Et lån i tidligfase passer ikke for alle oppstartbedrifter. Har du med investorkapital og kan sannsynliggjøre innfrielse av lånet etter fire år, vil et oppstartlån kunne tilføre mer kapital enn finansiering ved tilskudd. Dermed får bedriften lenger tid til å utvikle og få bekreftet forretningsmodellen, eller kan intensivere innsatsen.  

  Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter selskapet skal gjennomføre, men det må legges frem troverdige planer for utviklingen av selskapet. Typiske aktiviteter er knyttet til kommersialisering av ny teknologi, oppstart og drift.  

  Lånebetingelser: 

  Ny egenkapital skal tilføres bedriften samtidig med lånet. Egeninnsats, det vil si egne timer, kan ikke erstatte frisk kapital. Lånet gis som et gjeldsbrev. 

  • Lånebeløpet er minimum 500.000 og maksimalt 1,5 millioner kroner
  • Krav til egenkapital på 40% av total prosjektfinansiering
  • Kausjon tilsvarende 20% av lånebeløpet
  • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år skal lånet tilbakebetales i sin helhet
  • Rentefritt i to år , deretter 4,20 % rente (fra og med 21. februar 2022 for løpende lån).
  • Utbetales i takt med innskudd av den private kapitalen (min. 500.000 kroner / tranche) 
  • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist 

  Krav til sikkerhet: 

  • Kausjon på 20 %, solidaransvar 
  • Betjeningsevne må sannsynliggjøres i forhold til renter i år 3 og 4 
  • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire