Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Oppstartlån

   Kritchanut
  Kritchanut

  Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd. 

   

  I denne fasen er det to muligheter, både Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån.

  Hvem kan få oppstartlån? 

  Bedrifter som: 

  • Selskaper som er registrert i enhetsregisteret som AS 
  • Selskapet må være yngre enn fem år 
  • Prosjekt med et betydelig vekstpotensial som har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked. 
  • kan dokumentere et betalingsvillig marked 
  • har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene

  Hva kan oppstartlån brukes til? 

  Oppstartlån skal finansiere etablering og forberedelser til vekst. Et lån i tidligfase passer ikke for alle oppstartbedrifter. Har du med investorkapital og kan sannsynliggjøre innfrielse av lånet etter fire år vil et oppstartlån kunne tilføre mer kapital enn finansiering ved tilskudd. Dermed får bedriften lenger tid til å utvikle og få bekreftet forretningsmodellen, eller kan intensivere innsatsen.  

  Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter selskapet skal gjennomføre, men det må legges frem troverdige planer for utviklingen av selskapet. Typiske aktiviteter er knyttet til kommersialisering av ny teknologi, oppstart og drift.  

  Lånebetingelser: 

  Ny egenkapital skal tilføres bedriften samtidig med lånet. Egeninnsats, det vil si egne timer, kan ikke erstatte frisk kapital. Lånet gis som et gjeldsbrev. 

  • Lånebeløpet er maksimalt 2,4 millioner kroner
  • Krav til egenkapital på 600.000 kroner (25% av lånebeløpet)
  • Kausjon tilsvarende 10% av lånebeløpet (240.000 kroner)
  • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år skal lånet tilbakebetales i sin helhet
  • Rentefritt i to år og seks måneder, deretter 3,95 % rente.
  • Utbetales i takt med den private kapitalen (min. 500.000 kroner / tranche) 
  • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist 

  Krav til sikkerhet: 

  • Kausjon på 10 %, solidaransvar 
  • Betjeningsevne må sannsynliggjøres i forhold til renter i år 3 og 4 
  • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire  

  Har du mottatt Oppstartlån tidligere kan du nå søke om et nytt oppstartlån til følgende betingelser:

  Dersom et selskap har fått innvilget et oppstartlån tidligere kan vi nå innvilge nytt lån, slik at total lånesum er på totalt 2.4 millioner kroner. Et nytt Oppstartlån krever ny søknad og sakvurdering fra oss og innvilges ikke automatisk.

  Lånebetingelser for nytt Oppstartlån:

  • Lånebeløpet er maksimalt 2,4 millioner kroner inkludert tidligere lån
  • Krav til egenkapital er på 25% av lånebeløpet
  • Kausjon tilsvarende 10% av lånebeløpet. Kausjonister for det første lånet må akseptere for opplåningen.
  • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år tilbakebetales lånet i sin helhet 
  • Rentefritt i to år og seks måneder, deretter 3,95 % rente
  • Utbetales i takt med den private kapitalen (min. 500.000 kroner / tranche) 
  • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist