• EN
 • Logg inn
 • Oppstartlån

   Kritchanut
  Kritchanut

  Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd.

  I denne fasen er det to muligheter, både Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån.

  Hvem kan få oppstartlån? 

  Bedrifter som: 

  • er registrert i enhetsregisteret som AS 
  • er yngre enn fem år 
  • har et innovativt prosjekt med et betydelig vekstpotensial. Vi anser vekstepotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked. 
  • kan dokumentere et betalingsvillig marked 
  • har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene

  Levebrødsforetak, altså selskaper uten vekstambisjoner, støttes ikke.

  Oppstartslån kan kun gis en gang per selskap.

  Hva kan oppstartlån brukes til? 

  Oppstartlån skal finansiere etablering og forberedelser til vekst. Et lån i tidligfase passer ikke for alle oppstartbedrifter, men når du har med investorkapital vil et oppstartlån kunne gi mer kapital inn i selskapet. Dermed får bedriften lenger tid til å utvikle og få bekreftet forretningsmodellen.  

  Dette legger vi vekt på i søknaden 

  Den private kapitalen må komme inn i selskapet sammen med lånet. Oppstartlånet kan utgjøre inntil to tredjedeler av kapitalbehovet, dog maksimalt 2 millioner kroner. Det vil si at dersom det lånes maksimalt lånebeløp på 2 millioner kroner, må selskapet hente privat kapital på minimum 1 million kroner. 

  Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter selskapet skal gjennomføre, men det må legges frem troverdige planer for utviklingen av selskapet. Typiske aktiviteter er knyttet til kommersialisering av ny teknologi, oppstart og drift.  

  Lånebetingelser: 

  Lånet skal matches med frisk kapital som kommer inn i bedriften samtidig med lånet. Egeninnsats, det vil si egne timer, kan ikke erstatte frisk kapital. Lånet gis som et gjeldsbrev. 

  • Lånebeløpet er maksimalt 2 millioner kroner, og matchingkapital vil da være en million 
  • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år tilbakebetales lånet i sin helhet 
  • Rentefritt i to år og seks måneder, deretter 4,20 % rente (fra 15.4.2020 for løpende lån)
  • Utbetales i takt med den private kapitalen (min 500.000 kroner / tranche) 
  • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist 
  • Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. 

  Krav til sikkerhet: 

  • Kausjon på 15 %, solidaransvar 
  • Betjeningsevne må sannsynliggjøres i forhold til renter i år 3 og 4 
  • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire 

  Bankgaranti kan normalt ikke godkjennes som erstatning for kausjon. Investors erfaringer og muligheter til å gjøre oppfølgningsinvesteringer vurderes.